Nieuws

Onderwijsontwikkeling door Rotterdam Food Cluster

De Rotterdamse regio is een innovatieve foodregio. De foodsector biedt veel carrièreperspectief voor jongeren. Een op 11 september gepresenteerde onderzoeksbundel is een basis voor onderwijsontwikkeling.

In de regio rondom Rotterdam bevindt zich de volledige foodketen. Van de tuinbouw in het Westland en het Oostland en de akkerbouw en visserij op de Zuid-Hollandse eilanden, tot de logistieke dienstverleners en handelshuizen in de haven en bedrijventerreinen. Daarbij kun je ook nog denken aan de innovatieve startups en de verwerkende, toeleverende en dienstverlenende industrieën rond Rotterdam.

'De Rotterdamse regio is de meest innovatieve foodregio ter wereld, internationaal toonaangevend en dat willen we blijven' aldus de opstellers van de onderzoeksbundel 'Het innovatievermogen van Rotterdam Food Cluster'.

Innovatie

Rotterdam Food Cluster, een initiatief van de gemeente Rotterdam, wil samen met het bedrijfsleven en kennis- en opleidingsinstituten het innovatievermogen van de foodsector in de regio stimuleren en de nieuwe generatie op de toekomst voorbereiden. In het Food cluster werken sinds 2016 Albeda, Erasmus University Rotterdam, Greenport, Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep, STC, Wageningen University & Research, het Wellantcollege en Zadkine samen met gemeente en het bedrijfsleven. Doel is het stimuleren van innovatie, samenwerking, investeringen. Een onderzoeksagenda is gericht op ontwikkeling van businessmodellen.

Onderwijs

De op 11 september gepresenteerde onderzoeksbundel is bedoeld als basis voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor verschillende niveaus in het onderwijs binnen de regio. Rotterdam Food Cluster wil zo de kennis van jongeren over het belang van de foodsector in de regio vergroten. Die sector biedt veel carrièreperspectief voor jongeren.

Om onderwijsprogramma's te ontwikkelen is een een kennismakelaar aangesteld. Die kennismakelaar brengt vragen vanuit het bedrijfsleven over naar de docenten en studenten van de onderwijsinstellingen. Doel is dat het onderwijs zo beter aansluit op de snel veranderende arbeidsbehoeftes van de foodsector.

(Bron foto: Pixabay)