Nieuws

Onderwijsontwikkeling Smart Dairy Farming

Smart Dairy Farming, of precisiemelkveehouderij, is volop in ontwikkeling. De nieuwe kennis moet ook ingezet worden in het onderwijs. Kennisinstellingen komen met een plan van aanpak.

Binnen het project Smart Dairy Farming (SDF) werkten melkveehouders, bedrijven en kennisinstellingen onder regie van Friesland Campina, CRV en Agrifirm Feed aan de ontwikkeling van precisiemelkveehouderij. In het eerste project, SDF 1.0 werd veel aandacht besteed aan het ontwerp van een technische data-infrastructuur. Die infrastructuur maakt inzage in data van individuele dieren mogelijk. Met werkinstructies kunnen melkveehouders sensoren inzetten voor verbetering van het veemanagement.

Onderwijs

In 2014, toen SDF 1.0 werd afgerond, bleek dat de infrastructuur en werkinstructies veel perspectief bieden, maar nog niet toepasbaar zijn in de praktijk. In een vervolgproject, SDF 2.0, werd gewerkt aan praktische toeapassing. Omdat het onderwijs, mbo en hbo, ook geïnteresseerd is in deze nieuwe kennis over precisiemelkveehouderij, is er gekeken naar mogelijkheden in het BOGO project 'Sensoren in SDF1.0: lessen voor validatie en informatievoorziening'. Het 'Plan van Aanpak voor MBO 'training en opleiding' rond Smart Dairy Farming', dat in december 2015 verscheen, komt met adviezen en aanbevelingen

Lespakket

Omdat het onderwerp veelomvattend is, is het advies voor het mbo niveau 3 en 4 een lespakket van 240 sbu te ontwikkelen over een beperkt aspect. Het idee is te focussen op data uit de melkstal: metingen van diergewicht, activiteit en melkgegevens. Je kunt een lespakket ontwikkelen waarin meetprincipes van verschillende sensoren aan de orde kunnen komen. Hoe kun je die informatie visualiseren? En hoe gebruik je en interpreteer je de gegevens? Je zou een keuzedeel 'Smart Farming' kunnen ontwikkelen met gebruikmaking van de wiki precisielandbouw.

Voor hbo worden andere mogelijkheden genoemd: gastcolleges, masterclasses of een minor rond Smart Dairy Farming. De ideeën zijn op 17 juni 2015 besproken op een werkconferentie met vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto K. de Boer)