Nieuws

Onderwijsspecial over precisielandbouw

Vakblad de Boerderij heeft in een special gemaakt voor het groene onderwijs over precisielandbouw. Hierin onder meer een interview met minister Carola Schouten, verhalen uit de praktijk, achtergronden over duurzame manieren van boeren en interviews met studenten uit groen onderwijs. De uitgave is gemaakt door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).

De NPPL is een samenwerkingsverband tussen de kennis- en onderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, Wageningen University, bedrijfsleven (Proagrica) en het ministerie van LNV. Het project helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van de technieken van precisielandbouw.

Vakmanschap

Minister Carola Schouten heeft in de onderwijsspecial een duidelijke boodschap aan studenten: “In de toekomst zijn precisie-, kringloop- en natuurinclusieve landbouw de norm. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, kunde en techniek. Voor boeren en tuinders is het een voortdurende uitdaging om te werken aan duurzame, rendabele bedrijven die produceren binnen de maatschappelijke en ecologische randvoorwaarden. Daarvoor zijn agrariërs nodig die een brede oriëntatie op de samenleving combineren met gedegen vakmanschap.”

Drones

Nieuwe technieken als robotisering en het toepassen van drones zorgen ervoor dat we in de toekomst voldoende voedsel kunnen produceren en dat er duurzamer kan worden gewerkt. De special geeft een interessant en compleet beeld over hoe allerlei partijen hiermee bezig zijn: van onderzoeksprojecten op de Universiteit, projecten in de praktijk in het hbo en mbo en de rol van het bedrijfsleven.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)