Nieuws

Onderzoek loopbanen mbo groen

Hebben mbo-opleidingen voldoende arbeidsperspectief? Vinden schoolverlaters een baan? Zo ja, hoe is de aansluiting? Om deze vragen te beantwoorden heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt de loopbanen van mbo groen in kaart gebracht.

Voor mbo-instellingen is belangrijk voldoende inzicht te hebben over de aansluiting tussen het aangeboden onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. In 2010 is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt gestart met een onderzoek naar de loopbanen van mbo gediplomeerden groen. Zij volgen de loopbaan van studenten die in 2010 zijn afgestudeerd en brengen de ontwikkeling in kaart. Zo is er gekeken naar de intredeposities in 2011, de loopbaanposities in 2013, alsmede de loopbaanontwikkeling tussen deze momenten.

Dit onderzoek is uniek in zijn soort, omdat het in tegenstelling tot andere onderzoeken zich niet alleen richt op de intrede op de arbeidsmarkt, maar juist op een langere periode betrekking heeft. Inzichten over loopbanen van schoolverlaters kunnen namelijk belangrijke aanvullende informatie leveren over de prestaties van mbo in het algemeen en hun arbeidsmarktperspectief in het bijzonder.

Belangrijkste conclusies

Een greep uit de belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Ook mbo groen gediplomeerden ervaren op de arbeidsmarkt de gevolgen van de economische crisis;
  • In de eerste fase van de loopbaan switchen een groot aantal werkenden van sector;
  • Door sectormigratie hebben minder werkenden drieënhalf jaar naar afstuderen een functie die aansluit op de gevolgde mbo groen opleiding;
  • De gediplomeerden zijn in 2011 als in 2014 op hetzelfde beroepsniveau werkzaam. Daarentegen laat het onderzoek zien dat de match qua niveau tussen opleiding en functie in dezelfde periode is verbeterd;
  • De vervolgopleidingen na mbo groen worden veelvuldig buiten het groene onderwijs gevolgd.

Voor alle conclusies en meer informatie, download het complete rapport hier.


(Bron foto: Thinkstock)