Nieuws

Onderzoek met bloedgroepen uit het verleden is nog steeds waardevol

Waar wij nu de genetische merkers gebruiken om vast te stellen wat de genetische samenstelling van de rassen is, werd dat tussen 1940 en 1990 gedaan met behulp van bloedgroepenonderzoek.

Bloedgroepen zijn erfelijke factoren die berusten op antigenen op de rode bloedcellen. Deze antigenen activeren het afweersysteem en kunnen een immuunreactie oproepen. De antigenen zijn met een bloedmonster in het laboratorium te bepalen en zijn erfelijk. Zo kent het rund 11 bloedgroepensystemen. Het bloedgroepenonderzoek bij runderen bleek heel effectief als afstammingscontrole; in vrijwel alle gevallen kon worden vastgesteld dat de opgegeven ouders inderdaad de ouders waren. En het onderzoek bleek bruikbaar om verschillen tussen rassen en genetische verschuivingen binnen de rassen aan te tonen.

Met de komst van de Holstein-Friesian zijn een aantal bloedgroepen verdrongen of veranderd. Genetische erosie dreigde en het onderzoek wees dan ook uit dat het conserveren van oorspronkelijke FH en MRIJ rassen een belangrijke bijdrage leverde aan genetische variatie binnen de Nederlandse populaties.

De eerste twee artikelen van een serie van vier, zijn verschenen in ZeldzaamHuisdier:

Contact

SZH


(Foto: Kor Oldenbroek)