Menu
Nieuws

Onderzoek naar besmettingsroutes van antibioticaresistente bacteriën

ESBL-producerende bacteriën die resistent zijn tegen veel antibiotica, komen steeds meer voor bij mens en dier. In het onderzoeksconsortium ESBLAT is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de antibioticaresistentie en de besmettingskansen.

false