Nieuws

Onderzoek naar vismigratie

In het kader van het project Holwerd aan Zee worden er diverse (deel-) onderzoeken gedaan. Twee studenten van de richting Kust en zeemanagement van HVHL doen hun afstudeeronderzoek in de buurt van Hallum.

Het gaat daar om de bouw van een nieuw gemaal (Vijfhuizen) in de zeedijk tussen Hallum en Marrum. Er ontstaat een overgang  van zout naar zoet. Met het project moet de waterveiligheid beter worden gegarandeerd, maar ook de landbouw, de natuurontwikkeling en de vismigratierivier krijgen er een opkikker van. 

Monitoringsplan

Momenteel zijn Sandra Nap en Lissie de Groot bezig met het opstellen van een monitoringsplan bij deze nieuwbouw voor het Holwerd aan Zee project. Om een goede terugkoppeling te kunnen geven van onderzoek methodieken doen ze graag zelf meer veldwerkervaring op. Ze vullen dit aan met literatuurstudies naar publicaties van recente monitoringsplannen. Efficiëntie en diepgang zijn termen die ze graag terugzien wanneer het plan uitgevoerd kan gaan worden. Het eindresultaat kan uiteindelijk gebruikt worden voor de uitvoer van onderzoek naar ecologische verandering door het Holwerd aan Zee project.

Meer Holwerd aan Zee

Er zijn meer studenten van Hogeschool In Holland, Van Hall Larenstein en Nordwin College aan het onderzoeken welke best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur het best passen bij Holwerd aan Zee. Vrijdag 31 maart was de kick-off van het project Vitale Kustzones.

Foto's: Irem Kaneli