Nieuws

Onderzoek opleidingen Circulaire economie

Waar vind je opleidingen circulaire economie? Dat was de insteek van het onderzoek dat in 2015-2016 is uitgevoerd in het hoger onderwijs. Er is geen opleiding waar het als kernthema wordt behandeld. Wel zijn er minoren en vakken waarin het aan de orde komt.

Onderzoeksbureau SustainableMotion deed een verkennend onderzoek in opdracht van DuurzaamDoor en Het Groene Brein. Het onderzoeksbureau voerde een literatuurstudie uit door websites en online opleidingsgidsen van de 14 grootste universiteiten en 17 grootste hbo’s te raadplegen. Daarnaast werden interviews gehouden.

Er zijn geen opleidingen waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld, zo is te lezen in het rapport 'Onderzoek circulaire economie-opleidingen'. Er is een masteropleiding waarin de circulaire economie een subthema is, een masteropleiding waarin de circulaire economie een thema is en er zijn zeven masteropleidingen waarin aanverwante thema's naar voren komen.

Op minor-niveau zijn er twee minoren (wo en hbo) waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld. In zeven minoren komen aanverwante thema's aan bod.

Op vakniveau zijn er vijf vakken (wo) waarin circulaire economie als kernthema wordt behandeld. Er is een vak (wo) geïdentificeerd waarin de circulaire economie een subthema is en vier vakken waarin de circulaire economie een thema is. In 30 vakken komen aanverwante thema's voor.

De onderzoekers benadrukken dat het onderzoeksrapport verkennend van aard is en zeker niet volledig.

(Bron foto: Thinkstock)