Nieuws

Onderzoek toont aan: regioleren is effectief

Regioleren is effectief omdat studenten in multidisciplinaire projecten over grenzen van praktijken werken en leren. De rol van docenten is cruciaal in het leerproces, blijkt uit een promotieonderzoek.

In regioleren werken studenten aan vraagstukken uit de regio, samen met verschillende regionale partners. Zo werken ze met ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en hun docenten op een bedrijfsmatige manier in projecten. Studenten krijgen zo de kans samen te werken, te leren en een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling.

Boundary crossing

In de projecten leren studenten te werken over grenzen van verschillende disciplines, praktijken en perspectieven. Wagenings onderzoeker Carla Oonk noemt dit leren over grenzen van praktijken het 'boundary crossing' leren. Ze denkt dat het studenten effectief voorbereidt op de aanpak van de huidige maatschappelijke vraagstukken. In haar promotieonderzoek verkende ze wat de effectiviteit is van regioleren. Hoe leren de studenten? Welke competenties ontwikkelen ze? Wat is de rol van docenten? Op 7 december promoveerde Oonk met haar proefschrift 'Learning and Teaching in the Regional Learning Environment: Enabling students and teachers to cross the boundaries of multi-stakeholder practices'.

Competentieontwikkeling

Regioleren blijkt een effectieve manier van leren, blijkt uit haar dissertatie. Studenten ontwikkelen meer competenties door te werken in multidisciplinaire studentengroepen, door over grenzen van praktijken te leren en doordat ze intensief gecoacht worden. De rol van docenten is daarom ook belangrijk. Voor docenten in regioleren is een profiel beschreven bestaande uit 9 rollen, 19 taken en 24 competenties. Een groot deel van die rollen, taken en competenties zijn nieuw ten opzichte van de bestaande binnen de school georiënteerde docentenprofielen.

Effectiviteit

In het proefschrift komt een viertal aspecten naar voren in de huidige praktijk van regioleren dat van invloed is op de effectiviteit van het regioleren. Zo is weinig aandacht voor leerdoelen die zich richten op het leren en werken over grenzen en is er weinig aandacht voor het leren van onvoorziene omstandigheden. Systematische reflectie wordt maar beperkt ingezet en assessmentstrategieën ontbreken.

Richtlijnen

Het proefschrift draagt bij aan richtlijnen voor een effectief ontwerp van regioleren en voor een authentieke leeromgeving, maar roept ook vragen op over het boundary crossing leren. Hoe leren studenten wanneer ze werken over de grenzen van de praktijken? En hoe kunnen docenten hen daarbij beter ondersteunen?

(Bron foto: Terra.nl)

Links

(4)