Nieuws

Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk

Onderwijsprofessionals uit groen vmbo, mbo en hbo werken met hun begeleiders van Aeres Hogeschool in vijf bijeenkomsten aan het OVP-traject ‘Onderzoek van betekenis. Deelnemers voerden een kleinschalig onderzoek uit in hun eigen werkpraktijk.

Woensdag 21 november 2018 was de slotdag van het OVP-traject ‘Onderzoek van betekenis’. Onderwijsprofessionals uit groen vmbo, mbo en hbo én hun begeleiders vanuit Aeres Hogeschool Wageningen werkten van juni tot en met november - in 5 bijeenkomsten met zelfwerkzaamheid tussendoor - aan kleinschalig onderzoek in hun eigen werkpraktijk. Ze sloten af met posterpresentaties voor belanghebbenden bij hun onderzoek. Onderzoeksthema’s waren onder meer de doorstroom tussen mbo en hbo, het werken met een leerplein in het mbo, en de vormgeving van een buitenlokaal in het vmbo. Posters van een aantal van de praktijkonderzoeken zijn opgenomen in de collectie van Groen Kennisnet.

Ook het OVP-traject zelf was onderwerp van onderzoek. Conclusies zijn onder meer dat de meerwaarde van het traject zit de volgende punten:

  • In een pressure cooker wordt je onderzoeksvraag teruggebracht tot een wezenlijke kern, waarnaar behapbaar, uitvoerbaar en betekenisvol onderzoek kan worden gedaan.
  • Deadlines, presentatieformat en de (werk)bijeenkomsten staan van te voren vast. Het geeft focus en ‘dwingt’ deelnemers gedurende het traject periodiek bijeen te komen en te werken aan hun onderzoek.
  • Het onderzoek staat dicht op de eigen werkpraktijk, wat de relevantie en daardoor betrokkenheid en motivatie van de praktijkonderzoekers én belanghebbenden vergroot.
  • Er is volop ruimte en gelegenheid tot leren van elkaar, de bijeenkomsten hebben het karakter van begeleide intervisie, met methodologische input op passende momenten.
  • Het gaat om jumping in, oftewel niet praten over onderzoek maar het gewoon doen.
  • Het traject is bedoeld voor professionals die nieuwsgierig zijn naar hun eigen praktijk. Tegelijkertijd blijkt het ook een uitstekende voorbereiding te zijn op vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld voor één van de onderzoeken is intussen bij NRO subsidie aangevraagd voor vervolgonderzoek, en toegekend.

Het traject wordt in 2019 opnieuw aangeboden door Aeres Hogeschool Wageningen, met naar keuze een startdag op 5 of 13 juni 2019

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(7)