Nieuws

Onderzoekend leren voor vmbo-leerlingen

Binnen onderzoekend leren gaan leerlingen zelf aan de slag met kleine onderzoeksopdrachten volgens een bepaalde systematiek. Docenten zien dat het een positief effect heeft bij vmbo-leerlingen. Dingen blijven beter hangen en ze hebben er plezier in.

Als je vmbo-leerlingen meer onderzoekend laat leren, heeft dat positieve effecten op de manier waarop ze dingen leren, vinden vmbo-docenten. Onderzoeker Jantine bij Aeres Hogeschool, schrijft in een artikel in vakblad Didactief over de ervaringen van vmbo-docenten met deze methodiek.

Onderzoekende houding

Je kunt bij het onderzoekend leren verschillende elementen onderscheiden: leerlingen kunnen een onderzoekende houding hebben, ze kunnen zelf onderzoek doen, onderzoekskennis toepassen of het onderzoekend vermogen ontwikkelen. De docenten vinden met name de onderzoekende houding van leerlingen belangrijk. De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt geprikkeld. Ze willen meer weten en gaan op zoek naar informatie. Je ziet dat ze zo eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Ook vinden de docenten de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen belangrijk. Als een leerling weet hoe hij stappen kan zetten om antwoorden te vinden, kan hij dat ergens anders ook inzetten. Het is belangrijk dat leerlingen daarbij ondersteund worden. Die steun kan van docenten komen of van medeleerlingen. Belangrijk is - zo zegt een docent - dat leerlingen elkaar vertrouwen geven, samen op onderzoek gaan en samen overleggen over hun bevindingen.

Ondersteuning

Over de manier waarop je leerlingen ondersteunt verschillen de meningen. Sommige docenten vinden dat een gestructureerde aanpak nodig is bij het doen van onderzoek. Anderen vinden dat leerlingen het zelf moeten ontdekken. Maar ook dan is er enige sturing met een beperkte uitleg en een gerichte opdracht. Het gaat erom - aldus een docent - dat leerlingen het vertrouwen krijgen dat ze zelf opdrachten kunnen oplossen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Aeres Hogeschool Wageningen (AHW). Jantine van Beek is daar docent en onderzoeker en Niek van den Berg is lector.

(Bron foto: StockSnap via Pixabay)

Links

(2)