Nieuws

Onderzoekers over gewasbeschermingsmiddelen

Voor telers is vooral de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen van belang. Maar wat zijn de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid en milieu? En is landbouw zonder chemische gewasbescherming mogelijk?

In het artikel uit het vakblad "Boer&Tuinder" wordt gesproken met Pieter Spanoghe, werkzaam binnen de vakgroep Gewasbescherming aan de UGent, en Dany Bylemans, werkzaam aan de KU Leuven. Daarnaast heeft ook het RIVM een rapport uitgebracht over gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

Toxiciteit in voeding

De vakgroep van Pieter Spanoghe analyseert onder andere gewasbeschermingsmiddelen in voeding en in het milieu. Volgens Pieter Spanoghe is het van belang om te weten op welke manier en in welke mate mensen en de biodiversiteit aan gewasbeschermingsmiddelen worden blootgesteld. Bij voedsel kan het er om gaan hoeveel je van het betreffende voedingsmiddel binnen krijgt. Als voorbeeld noemt hij kruiden. Kruiden eet je maar heel weinig, dus de impact van bestrijdingsmiddelen op kruiden is klein. Verder hoeft chemisch niet persé toxischer te zijn dan biologisch. Spanoghe noemt als voorbeeld dat slangengif biologisch is, maar toch giftig. Het kan dus zo zijn dat een bio-appel toxischer is dan een gangbare appel. Verder bekijkt de vakgroep milieu-aspecten en krijgen bestrijdingsmiddelen op basis van de schadelijkheid voor het milieu een groene, oranje of rode kleur.

Met het eten van meer groente en fruit krijg je meer gewasbeschermingsmiddelen binnen. De gezondheidsvoordelen van het eten van groenten en fruit stijgen echter ver uit boven het risico dat er wat residu van gewasbeschermingsmiddelen in kan zitten, aldus Dany Bylemans. Zonder bestrijdingsmiddelen wordt voeding duurder en zullen sommige mensen kiezen voor goedkopere, maar minder gezonde producten. Dit brengt grotere gezondheidsrisico's met zich mee.

Toxiciteit in oppervlaktewater

Wat gewasbeschermingsmiddelen voor invloed hebben op het oppervlaktewater wordt bekeken in de tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'. Hieruit blijkt dat de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater bij landbouwperscelen nog te vaak overschreden worden. Dit kan omdat de normen voor de beoordeling van stoffen soms minder streng zijn dan de normen voor de waterkwaliteit. Deze normen moeten dus op elkaar afgestemd worden. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor het meten van de waterkwaliteit en kunnen er preventieve maatregelen genomen worden waardoor er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

(Bron foto: Shutterstock)