Nieuws

Onderzoeksproject naar de smaak van zeewier en algen

Er is gebrek aan kennis over de smaak van zeewier en microalgen. Die kennis is wel nodig, wil je zeewier en microalgen produceren die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Een onderzoeksproject ValgOrize moet antwoord geven op deze kennisvragen.

Om de groeiende bevolking te voeden moet de wereld rond 2050 50% tot 70% meer voedsel produceren. In potentie kunnen zeewieren en microalgen een belangrijke rol spelen in die voedselproductie, maar in Europa wordt het potentieel van die mariene voedselproductie nauwelijks benut. Een belangrijke reden voor die onderbenutting is gebrek aan kennis over de smaak van zeewier en microalgen. Een driejarig onderzoeksproject 'ValgOrize' moet daar verandering in brengen, zo is te lezen in het persbericht van dit project.

Smaakprofiel

Met EU-subsidie en een totaal budget van €5.7 miljoen, verdeeld over 3 jaar en 12 partijen uit 4 landen (België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië) moet duidelijk worden hoe je op een duurzame manier zeewier en microalgen produceert die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Vanuit Nederland zijn het NIOZ, HZ University of Applied Sciences, Zeewaar B.V., Saline Farming B.V., en Stichting Noordzeeboerderij bij dit onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gecoördineerd door ILVO in België.

Algen bevatten veel essentiële componenten zoals aminozuren, vetzuren en koolhydraten. Je kunt algen vers eten in een salade of verwerken als gedroogd ingrediënt. In grote delen van Azië gebeurt dit iedere dag, aldus het persbericht, maar in de Europa is zeewier geen onderdeel van onze culinaire geschiedenis. Europeanen associëren algen eerder met biobrandstoffen en veevoer. Omdat er weinig bekend is over smaak, textuur, kleur en het aroma van algen, moeten de partners in het onderzoeksproject het smaakprofiel van populaire soorten zeewier en microalgen analyseren en karakteriseren.

Duurzame productie

Wereldwijd werd er in 2015 voor 31 miljoen ton algen geproduceerd. Het merendeel van die productie vindt plaats in Azië, op een niet duurzame manier. Europa importeert veel van die algen, maar die voldoen niet altijd aan de Europese voedselveiligheidsnormen. Bovendien vindt er veel wildpluk van zeewier plaats. Rebecca Wiering (Zeewaar B.V.) schat dat in 2018 de EU 366 miljoen kg zeewier uit de natuur geoogst heeft zonder herplanting. Dat is niet duurzaam. Naast onderzoek naar smaak, wordt er in het project daarom ook gekeken hoe algen op een duurzame en kostenefficiënte manier gekweekt, geoogst, verwerkt, getransporteerd en voor langere tijd bewaard kunnen worden.

Naast kennisontwikkeling worden er daarom ook demo-productiesites opgesteld voor zeewier en voor microalgen. Een haalbaarheidsstudie en marktonderzoek moet duidelijk maken hoeveel geld er nodig is om de algenproductie op te schalen van pre-commerciële fase (de demo’s) naar commerciële fase.

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet 2015, foto Rex Broekhuis)