Nieuws

Onderzoeksresultaten 'Biodiversiteit werkt' gebundeld

Het boekje ‘Samen werken aan biodiversiteit’ geeft een overzicht van de resultaten van de veertien projecten in het onderzoeksprogramma ‘Biodiversiteit werkt’. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd.

In het onderzoekprogramma ‘Biodiversiteit werkt' van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn sinds 2010 veertien verschillende onderzoekprojecten uitgevoerd. Die onderzoeksprojecten hadden betrekking op een reeks aan vragen op het gebied van biodiversiteit, landbouw en natuur. Hoe reageren vogelpopulaties op klimaatverandering? Wat is de invloed van bodemprocessen op natuurontwikkeling? Of welke rol speelt verzuring in een ecosysteem en zijn er mogelijkheden voor beheerders om processen te beïnvloeden?

Biodiversiteit

Het boekje 'Samen werken aan Biodiversiteit' geeft een overzicht van die onderzoeksprojecten. Zo wordt er aandacht besteed aan onderzoek naar de manier waarop regenwormen reageren op ploegen, naar het effect van randbeplantingen in het akkerbouwgebied van de Hoeksche Waard of het effect van neonicotinoïden op insecten. Zo blijkt dat bloemenvelden in de nabijheid van akkers al op korte termijn zorgen voor meer bestuivers in het landschap en dat neonicotinoïden niet alleen schadelijk zijn voor insecten maar ook een negatief effect hebben op boerenlandvogels.

Natuurinclusieve landbouw

In het afsluitende hoofdstuk wordt gewezen op het belang van natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw waarbij ecosysteemprocessen worden ingezet voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat er een balans wordt gezocht tussen landbouwkundig gebruik en natuurherstel.

De NWO meldt dat het onderzoeksproject veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd die interessant zijn voor beleidsmakers, grondeigenaren, beheerders, gebruikers, planners en bestuurders van het landschap. Het boekje is begin februari overhandigd aan minister Carola Schouten.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Theo Rombout)