Nieuws

Ondeugdelijke etiketten flesvoeding

Etiketten van opvolgmelk en peutermelkproducten voldoen vaak niet aan de eisen van de wetgeving, zo blijkt uit onderzoek van de NVWA. Er waren vooral overtredingen voor claims.

Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden er 49 niet aan de wetgeving. Iets minder overtredingen waren er voor zuigelingenvoeding. Van de 26 bemonsterde producten voldeden 4 producten niet aan de wetgeving, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Niet voldoen houdt in dat regels voor etikettering niet correct werden toegepast.

Claims

De NVWA onderzocht tussen eind 2013 en begin 2015 producten van 17 verschillende fabrikanten. De onderzoekers keken daarbij alleen naar etiketten en reclame van de producten. De samenstelling of kwaliteit van de producten werden niet beoordeeld. Dat zoveel etiketten niet aan de wettelijke normen voldoen, heeft vooral te maken met overtreding van de claimsverordening die opgenomen is in de Europese regelgeving. Fabrikanten mogen alleen goedgekeurde claims vermelden. Wat bijvoorbeeld niet mag is de vermelding dat het product prebiotische vezels bevat, of dat er vergelijkingen met moedermelk gemaakt worden.

Sancties

De fabrikanten die wet- en regelgeving overtraden, kregen een schriftelijke waarschuwing van de NVWA. In enkele gevallen werden meerdere malen boetes opgelegd voor dezelfde overtredingen en ging de NVWA over tot het toepassen van een stringenter handhavingsregime. Dat betekent dat er vaker controles plaatsvinden of dat bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties toegepast werden. De sector heeft als reactie het initiatief genomen te komen tot een vorm van systeem van zelfregulering.

De NVWA heeft het volledige onderzoeksrapport 'Handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk' op 13 oktober gepubliceerd.

(Bron foto: Pixabay)