Nieuws

Ongekende mogelijkheden precisielandbouw

Precisielandbouwtechnieken kunnen agrarisch ondernemers helpen, maar de toepassing ervan stagneert. De bruikbaarheid is onvoldoende hard gemaakt. Beslissingsondersteunende tools kunnen zorgen voor een doorbraak.

Waarom stagneert de ontwikkeling van precisielandbouw op Europese boerenbedrijven? Wat zijn de beperkingen? En hoe kunnen we de toepassing van technieken bevorderen. De EIP-AGRI (Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw) Focus Group van de EU bracht wetenschappers, boeren, adviseurs en vertegenwoordigers uit de agribusiness bijeen om na te denken over die vragen.

Technieken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat toepassing van slimme technieken agrarische ondernemers kan helpen. Zo kunnen sensoren je helpen het bodemvocht te meten, of bodemverdichting in kaart te brengen. Met gps-technnieken kun je in een werkgang maïs precies tussen twee rijen drijfmest inzaaien. En gewassensoren kunnen je helpen te bepalen hoe hoog de opbrengst zal zijn. Die technieken kunnen je bijvoorbeeld helpen je maïsopbrengst te verhogen van 11 ton naar 18 ton droge stof per hectare, zegt adviseur Herman Krebbers van DLV in een artikel in Vakblad Veeteelt.

Tools

Toch stagneert de implementatie van precisielandbouw, constateert de werkgroep van EIP-AGRI in het rapport ‘Precision farming’. De bruikbaarheid van veel toepassingen is nog onvoldoende hard gemaakt. Daarom is het nodig dat er rekentools komen voor kleine en middelgrote bedrijven die ondernemers helpen bij de beslissing of toepassingen zinvol zijn. Bij ontwikkeling van die beslissingsondersteunende tools is een belangrijke rol weggelegd voor boeren. Daarnaast hebben adviseurs een belangrijke rol in de ontsluiting van kennis via kennismakingsbijeenkomsten en trainingen. Het gebruik en de uitwisselbaarheid van de vele gegevens die de toepassingen opleveren, is een ander aandachtspunt, zo blijkt uit het rapport.

(Bron foto: Pixabay)