Nieuws

Ongewenste diersoorten

In Nederland leven ruim 420 exotische diersoorten: vogels, zoogdieren, insecten, amfibieën en reptielen. Het gaat in alle gevallen om soorten die langer dan 10 jaar in Nederland leven en zich kunnen handhaven. Maar ze zijn in veel gevallen ongewenst.

Of een soort als exotische diersoort wordt beschouwd, is een kwestie van definitie. Soorten die hier voor 1500 al aanwezig waren, zoals het konijn, worden niet als exoot beschouwd. Een wolf die op eigen gelegenheid naar ons land komt ook niet. Soorten die door de mens - opzettelijk of per ongeluk - in Nederland geïntroduceerd zijn, zich kunnen handhaven en voortplanten worden tot de exoten gerekend.

Dat zijn er nu 420, zo is te lezen in het artikel 'Ongewenste vreemdelingen'. Je kunt denken aan de halsbandparkiet in de parken van steden, de huiskraai, de Chinese wolhandkrab of de muskusrat. Soorten die korter dan 10 jaar in Nederland leven, zijn niet opgenomen in de lijst van het Nederlands Soortenregister.

Concurrent

In veel gevallen zijn die exoten ongewenst. Ze kunnen schade veroorzaken zoals de muskusrat, ziekten overbrengen zoals de tijgermug of concurreren met inheemse diersoorten zoals de halsbandparkiet die met andere holenbroeders concurreert om de nestplaatsen. En de Italiaanse kamsalamander kan door hybridisatie de inheemse en bedreigde kamsalamander verdringen. Het is daarom zinvol in een aantal gevallen exoten te bestrijden. De muskusrattenbestrijding kost jaarlijks bijvoorbeeld zo'n 30 miljoen euro.

Invasieve exoten

Wageningen World bespreekt in het artikel de problematiek van de exotische diersoorten: er worden een aantal soorten besproken. Een belangrijk aspect van exotische diersoorten is een risco-inventarisatie. In hoeverre zijn de nieuwe soorten schadelijk? Concurreren ze met inheemse soorten en vormen ze zo een bedreiging voor de biodiversiteit? Kan een soort zich zo snel uitbreiden dat je het een 'invasieve exoot' kun noemen? Hoe kun je ecosystemen weerbaar maken tegen invasieve exoten?

In veel gevallen zul je soorten moeten bestrijden, maar dat roept weerstand op. Zo is er veel discussie over het doden van huiskraaien in Hoek van Holland, die zich agressief kunnen gedragen ten opzichte van andere soorten. Critici vinden dat de soort geen vlieg kwaad doet. Er is zelfs een groeiend verzet tegen het doden van muskusratten, meldt Wageningen World.

(Bron foto: Pixabay)