Nieuws

Onkruid bestrijden in het voorjaar

De onkruidbestrijding in wintertarwe is de laatste jaren sterk verschoven naar het voorjaar. Daarbij kunnen gepaste teeltmaatregelen de gebruikelijke onkruidbestrijding aanvullen.

De voordelen van een vroege onkruidbestrijding zijn minder gewasconcurrentie, een betere benutting van mineralen en ruimere mogelijkheden in mengbaarheid, zo valt te lezen in het artikel ‘Niet wachten tot ze groot zijn’, uit Management & Techniek. Er is een ruime keuze aan middelen en in het voorjaar is men minder afhankelijk van voldoende bodemvocht. Daarbij kan men met de huidige middelen vroeg en in één keer een brede onkruidbestrijding uitvoeren.

Tijdig behandelen

In het artikel wordt verder ingegaan op de werkwijze van onkruidbestrijdingsmiddelen, een aantal soorten bestrijdingsmiddelen en de bestrijding van moeilijke onkruiden. Om een rendabele onkruidbestrijding mogelijk te maken is de kennis van de onkruidsoorten, van de herbiciden en hun werking, en van de productprijzen onontbeerlijk, stelt de auteur. ‘De beste resultaten bekomt men steeds op velden waar men tijdig kan behandelen. Een tijdige behandeling in het najaar maakt in de meeste gevallen een dure correctiebehandeling in het voorjaar overbodig. Bij de voorjaarsbehandeling biedt snel ingrijpen op kleine onkruiden, vroeg in het voorjaar en bij gunstige weersomstandigheden, het meeste kans op succes en laat extra kostenbesparing toe.’

Integreren

In hetzelfde nummer van Management en Techniek wordt in het artikel ‘Geïntegreerde aanpak van onkruiden in granen’ Luc Mattheeuws, field support coördinator agri bij Bayer, geinterviewd. Hij vertelt onder andere over de onderzoeken die Bayer verricht op het gebied van onkruidbestrijding. Hij is er geen voorstander van om onkruid enkel te bestrijden met herbiciden. Uit een meerjarige proef die Bayer Cropscience uitvoerde, is namelijk gebleken dat gepaste teeltmaatregelen de gebruikelijke onkruidbestrijding kunnen aanvullen. ‘Bij een geïntegreerde onkruidbestrijding (integrated weed management of IWM) combineren we het fytofarmaceutisch product (geschikte dosis, keuze van werkingswijze, behandelingstijdstip) met teeltmaatregelen (aanleg vals zaaibed, al dan niet ploegen, teeltrotatie ...) om een ideaal resultaat te behalen', aldus Mattheeuws.


(Bron foto: Pixabay)