Nieuws

Onkruidbestrijding op verhardingen in 2016

Vanaf 1 maart 2016 kunnen beheerders waarschijnlijk geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toepassen op verhardingen. Het verbod werkt innovaties in de hand, maar er is ook nog verzet.

De toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat om onkruiden op verharding te bestrijden, is al lange tijd bron van discussie. Het middel zorgt voor een deel van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en grondwater. De toelating van glyfosaat, de werkzame stof van Roundup, liep op 31 december 2015 af. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de Kamer op 19 november per brief laten weten dat het toepassingsverbod gewasbeschermingsmiddelen wat haar betreft per 1 maart van kracht wordt, zo is te lezen in het artikel ‘Verbod chemische onkruidbestrijding laat zich niet tegenhouden’ dat in december verscheen.

Voor- en tegenstand

In dat artikel komen voor- en tegenstanders van het verbod aan het woord. Jo Ottenheim, secretaris van Nefyto, de brancheorganisatie van de agrochemische industrie vindt dat de wettelijke grondslag voor dit besluit niet deugt en hoopt dat de Raad van State zijn bezwaren erkent. Maar Herman van Bekkum, campagneleider bij Greenpeace maakt zich geen zorgen. Hij denkt dat er voldoende juridische ruimte voor het verbod is.

Groene gewasbescherming

Ook politici stellen vragen omdat het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw niet alleen betrekking heeft op glyfosaat, maar ook op andere, zogenaamde ‘laag risicomiddelen’, zo is te lezen in het artikel ‘Verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen wordt gebed zonder einde’ dat ook in december gepubliceerd werd. Die laag risciobestrijdingsmiddelen zijn middelen waarvan gebleken is dat risico’s voor gezondheid en het milieu minimaal zijn. Daar vallen ook groene gewasbeschermingsmiddelen onder. Staatsecretaris Dijksma heeft zich vorig jaar juist bijzonder sterk gemaakt voor een versnelde toelating van deze middelen met de ‘Green Deal Groene Gewasbescherming’.

Technieken

Beheerders en gemeenten anticiperen ondertussen op het komend verbod. Ze zoeken naar alternatieven zoals de Wave heetwatertechniek. Dat is een techniek waarbij je water verhit tot 98 graden en gestuurd door sensoren gericht spuit op het onkruid. Er zijn ook andere technieken zoals borstelen en vegen, zo schrijft vakblad Stad + Groen in het artikel ‘Hoe gaan we onkruid bestrijden in 2016?’ Er is geen beste techniek, concludeert het vakblad. Je moet met een combinatie van technieken werken. Mogelijk moet je ook de inrichting van de buitenruimte aanpassen, want die is ingericht op chemische onkruidbestrijding.

(Bron foto: Pixabay)