Nieuws

Onkruidbestrijding zonder chemie

Platspuiten van onkruid kan niet meer. De laatste twee jaren zijn groenbeheerders overgeschakeld naar andere methoden, zoals borstelen, branden, hete lucht of warm water. De methoden zijn volop in ontwikkeling. Op het gebied van niet-chemisch onkruidbeheer heeft Nederland in Europa een koploperspositie.

In 2017 werd het professionele gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en onverharde oppervlakten verboden. Bovendien kwamen er Green Deals tot stand om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Sinds die tijd zijn groenbeheerders in rap tempo overgeschakeld op andere manieren van onkruidbestrijding.

Niet-chemische methoden

Deze niet-chemische methoden maken gebruik van borstels, branden, hete lucht, warm water, stoom of hogedruk-koud water. Er is discussie over welke methode het beste is. Uit het artikel 'Onkruid vergaat niet, toch?' dat zowel in vakblad de Hovenier als in Stad en Groen verscheen, blijkt dat er de laatste twee jaar een flinke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in die methoden. Menno Looman van Hoaf Infrared Technology geeft als verklaring dat door het toegenomen intensieve gebruik van de niet-chemische methoden verbeterpunten opeens aan het licht kwamen.

Verbeterpunten

Er zijn veel verbeterpunten mogelijk. Zo zijn er nu machines die elektrisch worden aangedreven, waardoor je ze makkelijk kunt koppelen aan elektrische voertuigen. Ook noemt het artikel de mogelijkheid van cameradetectiesystemen. Machines kunnen onkruiden herkennen, waardoor je ze heel gericht kunt aanpakken. Beheerders krijgen ook meer inzicht in de toepassingsmogelijkheden. Zo groeit het besef dat het belangrijk is de voedingsbodem voor onkruiden weg te nemen. Daarom is vegen zo'n belangrijke schakel in onkruidbeheersing. Je ziet dan ook dat sectoren reinigen en onkruidbeheersing steeds meer integreren.

De innovatie van de onkruidbestrijdingsmethoden is een proces dat de laatste jaren een flinke versnelling heeft gekregen, zo is te lezen in het artikel. Maar de perfecte machine die het op alle fronten kan winnen van de onkruidplanten is nog niet gevonden.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(1)