Menu
Nieuws

Onkruidbestrijding zonder glyfosaat

Onkruidbestrijding is een aandachtspunt bij niet-kerende grondbewerking in de akkerbouw. Akkerbouwers gebruiken daarbij glyfosaat. Maar het kan ook anders.

false