Nieuws

Onkruidbestrijding zonder glyfosaat

Onkruidbestrijding is een aandachtspunt bij niet-kerende grondbewerking in de akkerbouw. Akkerbouwers gebruiken daarbij glyfosaat. Maar het kan ook anders.

Betekent een mogelijk verbod van glyfosaat het einde van niet-kerende grondbewerking? Vakblad Landbouwmechanisatie laat in het artikel 'Geen glyfosaat meer' zien dat er veel mogelijkheden zijn om onkruid onder de duim te houden. Je moet dan beschikken over goede machines.

Bodemkwaliteit

Bij niet-kerende grondbewerking (nkg) wordt de bodem niet diep bewerkt. In plaats de grond te ploegen wordt de grond oppervlakkig bewerkt met bijvoorbeeld een cultivator of eg. Het voordeel is dat je het bodemleven minder verstoort en zo de bodemkwaliteit behoudt. In Nederland doen zo'n 100 akkerbouwers aan nkg, schrijft het vakblad. Telers in Zuid-Limburg bijvoorbeeld die verplicht zijn erosiebeperkende maatregelen toe te passen.

Onkruidbeheer

Maar de onkruiddruk bij nkg is soms hoger dan wanneer je ploegt. Vooral wortelonkruiden en grassen kunnen een probleem worden, zo blijkt uit een studie van DLV Plant. Het beheer van met name wortelonkruiden kan lastig zijn. Wil je veronkruiding voorkomen dan is het zinvol regelmatig te eggen, of op rijen te telen zodat je kunt schoffelen. Het zijn enkele tips die de Nieuwsbrief Basis noemt over de teelt van biologische tarwe in nkg.

Vakblad Landbouwechanisatie bespreekt machines van verschillende fabrikanten die kunnen helpen onkruiden bij nkg onder de duim te houden. Het zijn precisiecultivators, uitgerust met ganzenvoeten of vlakke beitels die het onkruid op een egale diepte afsnijden. Daarnaast kun je een schoffelbalk in zetten.

Glyfosaat

Het vakblad publiceerde het artikel met het oog op een mogelijk beperking van de toelating van glyfosaat. Het middel staat ter discussie omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Eind juni maakte het ctgb bekend dat de Europese Commissie besloten heeft de goedkeuringsperiode vanaf 30 juni met 18 maanden te verlengen tot eind 2017. Dat betekent dat middelen op basis van glyfosaat voorlopig op de markt blijven.

(Bron foto: Pixabay)