Nieuws

Onmogelijke analyse bijensterfte en gewasbescherming

Bijensterfte is in Nederland een punt van zorg omdat de winterverliezen van honingbijen soms groot zijn, maar er zijn te weinig betrouwbare gegevens om een verband te kunnen leggen tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en wintersterfte.

Bestrijdingsmiddelen hebben invloed op het milieu: op biodiversiteit of de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nog steeds overschrijden toegelaten middelen de drinkwaternormen in het oppervlakte water. Dat zijn feiten waarover geen discussie mogelijk is. Over het effect op bijen is wel veel discussie.

Winterverliezen

Onderzoeken die het verband tussen bestrijdingsmiddelen en bijensterfte aantonen, spreken elkaar soms tegen. Maar die bijensterfte is wel een punt van zorg, schrijven onderzoekers van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in vakblad 'Gewasbescherming'. In Nederland zijn die winterverliezen het grootst van Europa, zo is te lezen in het artikel 'Gewasbescherming en bijen'. De wintersterfte varieert van 6% in 2016 tot bijna 30% in 2010. Na 2012 is die wintersterfte gemiddeld wat lager.

Middelengebruik

CLM en het Nederlands Centrum Bijenonderzoek wilden weten of er een aantoonbaar verband is tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en wintersterfte van honingbijen. Onderzoekers maakten daarom een schatting van het middelengebruik in een straal van 3 km rond een imkerij. Ze maakten daarbij gebruik van CBS-cijfers, cijfers van Nefyto en specifieke cijfers van het project project Schoon Water voor Brabant en gegevens van Basisregistratie Gewaspercelen (BRP-data). Maar bij de interpretatie van die gegevens stuitten ze op een aantal problemen.

Landbouwtelling

Zo zijn niet alle BRP-data beschikbaar, hanteren BRP en CBS soms verschillende categorieën en wordt de CBS-enquête maar eens in de vier jaar afgenomen. De onderzoekers concluderen daarom dat er daarom geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden van het middelengebruik rond kwekerijen. Ze pleiten er daarom voor om gegeven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen centraal te verzamelen bij de jaarlijkse landbouwtelling.

(Bron foto: Pixabay)