Nieuws

Ontdek het levend erfgoed

Dankzij steun van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen in afgelopen twee jaar het project 'ontdek het levend erfgoed' kunnen uitrollen. In het kader van dit project zijn diverse informatie en educatiematerialen ontwikkeld om de zeldzame rassen dichterbij het brede publiek te kunnen brengen.

De eerste activiteit binnen dit project was een publieksactie in de zomer van vorig jaar. Toen heeft de SZH het grote publiek opgezocht met de campagnenaam ‘Zeldzaam Vee gezocht’. Op de website van de stichting kon in een kaart van Nederland een vlag worden gezet bij de locatie waar een zeldzaam ras zich bevond, met een persoonlijk notitie en een foto. Ruim 300 meldingen kwamen binnen, met hartverwarmde berichten. Van ‘de smoushond van mijn buurman’ tot aan ‘de Lakenvelders waar ik elke dag langs fiets op weg naar mijn werk’. De zeldzame rassen worden gezien en geliefd. De leukste inzending kwam van Fenna en Stefanie, zij zetten zichzelf met de blaarkoppen van stadsboerderij 't Waaygat in Scheveningen op de foto en schreven daarbij : ‘Wij vinden de koeien van 't Waaygat de liefste koeien op aarde. We mogen ze borstelen! Een keer hadden we 2 emmers vol groenvoer. Samen met de emmers klommen we op de geitenklimtafel daar konden de dieren niet bij dachten we... De koeien hadden helaas lang genoege tongen om de emmers mee te trekken en daar ging al het groenvoer!!!

Levend erfgoed in de regio

In  het kader van dit project  zijn onder andere een vijftal regiobijeenkomsten georganiseerd. Het doel was het verbinden van fokkers, liefhebbers en ondernemers van zeldzame rassen, om zo op regionaal niveau samenwerking te versterken. Opvallend aan deze ontmoetingen was dat dit uitermate geschikte bijeenkomsten zijn om vragen en behoeften uit te wisselen. Om hierop in te kunnen spelen is een dergelijk moment van ontmoeting voor de stichting heel waardevol. Dit zal nog beter worden als deze bijeenkomsten mogelijk als vaste activiteit meegenomen kunnen worden in het volgend jaarprogramma.

Welkom in de wereld van de zeldzame huisdierrassen

Wat de stichting miste is een brochure waar in één oogopslag duidelijk wordt waarom onze zeldzame rassen behouden moeten blijven. Deze brochure is er nu. Met ambassadeurswoorden van dhr. Wim Pijbes als Hoofddirecteur Rijksmuseum, van Artis professor dhr. Erik de Jong en van schilder en illustrator mevr. Marleen Felius wordt de brochure geopend. Na een kort welkomstwoord worden tien bijzondere verhalen met beeld en woord geportretteerd. Diverse houders, van schaapsherder tot kok, vertellen over hun motivatie om de rassen te houden en te gebruiken. In de tweede helft van de brochure hebben alle rassen een plaats, met foto en naam, waarbij verder verwezen wordt naar de website van de SZH waar ook de rasorganisaties te vinden zijn. De brochure is gratis te downloaden, en tegen vergoeding van verzendkosten te bestellen.

Wat zie ik voor zeldzaams op de kinderboerderij?

De SZH heeft een handvol educatieve centra erkend voor hun ambassadeursschap in de educatie rondom de zeldzame rassen. Voor hun is een paneel ontwikkeld, waarop de kinderen met krijt kunnen aankruisen welke dieren zij hebben gevonden op de boerderij. Een levensgrote zoekkaart eigenlijk. Op 3 panelen zijn achtereenvolgens de grazers en de wroeters, de pikkers en de zwemmers, en de hoogvliegers en de hoppers weergegeven. Na hun zoektocht kunnen zij via een meetlat zien of ze even groot zijn als een varken of een trekpaard, en meer lezen over de zorg die de rassen nodig hebben.

Voor in de klas of voor op het raam

In het kader van dit project zijn de bestaande posters 'grazers en pikkers' vernieuwd en opnieuw uitgeven. De posters zijn tegen vergoeding van verzendkosten aan te vragen, of gratis mee te nemen op één van de door SZH erkende centra. Alle door de SZH erkende centra zijn te vinden op haar website. Ook zijn de erkende centra nu van verre af te herkennen aan de grote vlag die de stichting heeft kunnen ontwerpen en om hen aan te bieden.

(Bron foto: SZH)