Menu
Nieuws

Ontwikkeling Europese aquacultuur stagneert

De EU heeft verschillende subsidieprogramma’s voor de ontwikkeling van de aquacultuursector. Maar dat heeft niet geleid tot een hogere visproductie binnen de EU-lidstaten. In de periode van 2008 tot 2017 nam de productie af van 667.733 naar 648.935 ton. Viskwekers worden in hun ontwikkeling met name gehinderd door bureaucratie en door lokale wetten en regelingen.

false

false