Nieuws

Ontwikkeling lesmateriaal gewasbescherming

De examens gewasbescherming zijn volop in ontwikkeling. En voor de nieuw ontwikkelde studieboeken is aanvullend lesmateriaal beschikbaar.

Bij de Stuurgroep Gewasbescherming zijn reacties binnen gekomen over de inhoud van het digitale examen 'Herkennen'. Sommige reacties hebben betrekking op de kwaliteit van het beeldmateriaal. De constructiegroep heeft een ‘wensenlijstje’ gemaakt van te verbeteren beeldmateriaal. De stuurgroep is op zoek naar beter beeldmateriaal. Mocht je beschikken over beeldmateriaal dat waardevol kan zijn, stuur ons dit beeldmateriaal dan op (Herman Janssen, Citaverde College). Dat beeldmateriaal kan dan met bronvermelding opgenomen worden in de beeldenbank gewasbescherming en in de toets ‘Herkennen’.

Examenvragen

Bij de Stuurgroep Gewasbescherming zijn vragen binnen gekomen over de aard van de vragen. In het kwalificatiedossier teelt 2/3 staat het volgende: ‘er zijn verschillende typen vragen: kennisvragen, inzichtvragen, toepasvragen’. Dat betekent, dat er ook vragen zijn, die betrekking kunnen hebben op schadebeelden van dierlijke aantasters, verschillen tussen zaad en wortelonkruiden, een- en tweezaadlobbigen, het herkennen van schimmelziektes aan schimmelpluis en sclerotieën, uittredend slijm dat wijst op bacterieziek, prooidieren van natuurlijke vijanden, verschillende stadia van natuurlijke vijanden, omstandigheden waaronder een bepaalde ziekte optreedt etc. Met andere woorden: de vragen kunnen ook gaan over kennis die benodigd is om een schadebeeld te kunnen herkennen.

Toets algemene gewasbescherming

Bij het CITO wordt gewerkt aan een digitale toets algemene gewasbescherming, een toets waarmee de sectoroverschrijdende kennis van gewasbescherming B kan worden getoetst. Deze toets wordt in de loop van het voorjaar op Toetsplaza geplaatst.

Het sectorspecifiek deel kan getoetst worden met het maken van een gewasbeschermingsplan. Ook voor dit onderdeel wordt bij het CITO een examenopdracht met bijbehorend beoordelingsformulier ontwikkeld. Met ingang van cursusjaar 2016-2017 worden deze toetsen verplicht ter afronding van gewasbescherming B.

Aanvullend materiaal

Afgelopen najaar verschenen de nieuwe boeken ‘Uitvoeren gewasbescherming’ en ‘Bedrijfsvoeren gewasbescherming’. Als ondersteuning van de lessen en als voorbereiding op het examen zijn, passend bij deze boeken, powerpointpresentaties ontwikkeld. De presentaties zijn te bestellen via de voorzitter van de stuurgroep gewasbescherming Piet Vlaming.

Wikiwijs arrangement

Bij het boek ‘Uitvoeren Gewasbescherming’ van Het Ontwikkelcentrum is in Wikiwijs een leerarrangement Gewasbescherming gemaakt met schoolopdrachten, vragen en opdrachten, waarmee een leerling of cursist het lesmateriaal kan doornemen. In de schoolopdracht wordt ook aandacht besteed aan websites met betrekking tot gewasbescherming zoals de beeldenbank, fytostat, CTGB, Milieumeetlat en Bescherm bewust.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Michel Kleefman)