Nieuws

Ontwikkelingen lespakket 'Automatisch melken'

De studenten Bart van Antwerpen en Rick Rooijakkers hebben als afstudeeropdracht aan de HAS Hogeschool een praktijk-lessenpakket ontwikkeld over 'Automatisch melken'.

Melkveehouders in de omgeving van het Citaverde College te Horst, hebben aangegeven dat studenten bij aanvang van stages niet voldoende ervaring hebben met het automatisch melksysteem. Een van de beweegredenen om het automatisch melken op te nemen in het reguliere lesprogramma is dat binnen de melkveehouderij steeds meer bedrijven werken/gaan werken met een automatisch melksysteem.
Bart van Antwerpen en Rick Rooijakkers hebben een praktijk-lessenserie ontworpen waarbij het doel van de lessen is: De student kan de dagelijkse werkzaamheden op een melkveebedrijf met een automatisch melksysteem uitvoeren.
De lessenserie bestaat uit 3 lessen, waarvan een theorieles, een praktijkles op een bedrijf met een DeLaval robot en een praktijkles op een bedrijf met een Lely robot. De lessen worden afgesloten met een praktijktoetsing.

De praktijklessen zijn opgedeeld in praktijkopdrachten. Er is nadrukkelijk gekozen voor een praktijkles omdat de student aan het eind van de les de handelingen uit moet kunnen voeren. Gedurende de praktijk opdrachten zijn de studenten daadwerkelijk bezig met de robot, data (attentielijsten) en de koeien. Aan het eind van de praktijkles worden deze opdrachten gezamenlijk besproken. Hier wordt van de instructeur verwacht dat de antwoorden door de studenten gegeven worden door gerichte vragen te stellen. Op deze manier kan de instructeur bepalen of de student bekwaam is om de werkzaamheden op een melkveebedrijf dat melkt met een automatisch melksysteem uit te voeren.

Door het volgen van deze lessen hebben ook studenten die geen stage lopen bij een melkveehouder met een automatisch melksysteem, kennis gemaakt met de melkrobot. Melkveehouders met melkrobots die stagiaires ontvangen die deze lessenserie succesvol doorlopen hebben hoeven minder tijd in de basiswerkzaamheden en de kwaliteit van het werk te investeren.

Dit lessenpakket is ontwikkeld binnen het KIGO project Sensortechnologie in de melkveehouderij,(KIGO/2012/03-018), dat onderdeel is van het GKC-Programma ´Productie en Handel Dier´. Dit betekent dat de lessenserie beschikbaar is voor andere scholen. Het lespakket is te verkrijgen via HAS Hogeschool Den Bosch. Meer informatie over het KIGO project of het lespakket is te verkrijgen via Nina Leenders (projectleider).


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)