Nieuws

Ontwikkelingen op gebied van biobased bouwen

Bouw - 652234 via Pixabay
Bron foto: 652234, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    biobased economy, bouwen
  • Interessant voor
    biobased professional, ondernemers
Bekijk de bronnen
Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. De nieuwbouw- en renovatieopgave van gebouwen is enorm en er is groot onderhoud nodig aan bruggen, viaducten en wegen. Tegelijkertijd is het essentieel om de emissies van CO₂ en stikstof drastisch te verlagen en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren.

Deze doelen lijken op het eerste gezicht onverenigbaar, maar er is een manier om ze met elkaar te verbinden: bouwen met natuurlijke materialen – oftewel, biobased bouwen. Door te bouwen met biogrondstoffen die door fotosynthese steeds weer aangroeien, zoals vlas, vezelhennep, olifantsgras of stro, kan op een duurzame manier worden voorzien in de behoefte aan bouwmaterialen én is het mogelijk om bij te dragen aan de biodiversiteit, de waterkwaliteit, een kwalitatief hoogwaardig landschap en de reductie van CO₂ en stikstof.

Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Om een gezonde markt voor biobased bouwmaterialen te creëren moet een systeemverandering plaatsvinden in zowel de bouw- als de landbouwsector. In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) schetst de rijksoverheid de activiteiten die nodig zijn voor het creëren van een zelfstandige, natuurinclusieve biobased (land)bouweconomie.

Het demissionair kabinet Rutte IV heeft middelen vrijgemaakt om zelfstandige ketens op te zetten voor biobased bouwmaterialen: er is € 25 miljoen toegekend om de markt op te zetten van 2023-2025 (fase 1) en € 175 miljoen gereserveerd om de markt uit te breiden van 2025-2030 (fase 2).

Building Balance

Het programma Building Balance initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens;van land tot pand. Ze verbinden ketenprojecten, bundelen kennis en creëren op alle niveaus de condities waarmee we ketens kunnen opschalen. Hiermee wordt beoogd de transitie naar een circulaire en biobased (bouw)economie te versnellen.

Actuele voorbeeldprojecten

Biobased bouwen met materialen uit de natuur is gebaseerd op miljoenen jaren van productontwikkeling. Geen enkel bouwmateriaal is zodanig getest en doorontwikkeld als bijvoorbeeld hout, vlas of hennep. De natuur heeft gedurende miljoenen jaren van evolutie voor ons de meest efficiënte bouwmethoden en materialen geselecteerd en ontwikkeld. ORGA architect benut deze optimale eigenschappen. Op de website is onder meer een Top 7 biobased bouwmethoden te raadplegen evenals een portfolio van projecten, variërend van woonhuizen tot praktijkgebouwen tot scholen. Eigenlijk geldt voor alle ontwerpen dat ze voor 80 of meer procent uit biobased materialen bestaan.