Nieuws

Ooit een dikke vos gezien?

Obesitas is een groeiend probleem. In het boek ‘Ooit een dikke vos gezien’ duikt Mike Gibney in de problematiek van obesitas. Hoe ontstaat het? Waarom hebben vossen geen obesitas? Wat is het probleem? En wat moet er gebeuren? Het boek is vertaald in het Nederlands en digitaal vrij beschikbaar.

Hoe komt het dat je nooit een te dikke vos ziet? Waarom zie je alleen te dikke mensen of te dikke dieren waarvoor mensen zorgen? Die vraag was leidend voor de Ierse emeritus hoogleraar Mike Gibney in zijn boek ‘Ever seen a fat fox?’ dat in 2016 verscheen.

Rijk aan vet

Mensen en zoogdieren hebben grote overeenkomsten in genen en stofwisseling. Toch zie je geen te dikke vossen of andere wilde dieren met obesitas. Een belangrijke verklaring voor het groeiend aantal te dikke mensen is een overvloed aan goedkoop voedsel dat met veel reclamegeweld wordt verkocht, schrijft Gibney. En dan gaat het vaak om industrieel verwerkt voedsel dat rijk is aan vet, suiker en zout.

Obesitas is wereldwijd de vijfde doodsoorzaak schrijft Mike Gibney in de inleiding van het boek. In de eerste hoofdstukken gaat hij dan ook uitgebreid in op de oorzaken van obesitas. Wat is het? Wat zijn de gezondheidseffecten? Hoe kun je het meten? Wat zijn de effecten van genen? En wat is het effect van lichamelijke activiteit?

Gedrag

Gedrag van mensen speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van problemen. Zo behandelt Gibney in het boek ook eetstoornissen zoals anorexia nervosa en gaat hij dieper in op hoe dergelijke eetstoornissen zich verhouden tot stigmatisering van dikkerds.

Daarnaast besteedt Gibney aandacht aan de rol van gezondheidsorganisatie, de industrie, wetenschappers en de media. Wat is hun rol? Hoe integer zijn ze? En als slot komt de vraag: Wat moet er gebeuren? Wat kan de overheid doen? En wat kunnen mensen zelf doen?

Het boek 'Ooit een dikke vos gezien?' is in het Nederlands vertaald door Michiel Löwik en is online vrij beschikbaar.

(Bron foto: Pexels via Pixabay)