Nieuws

Ook op importproducten steeds minder residuen

Groenten en fruit uit Nederland en andere landen uit de Europese Unie (EU) bevatten steeds minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor groenten en fruit uit niet-EU landen, maar het verschil met Europese productie is nog steeds groot.

Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij is belast met onderzoek naar residuen op groenten en fruit en laat weten dat overschrijdingen vooral worden gevonden in producten uit een aantal niet-Europese landen. Maleisië, Vietnam, Suriname, China, India, Colombia, Dominicaanse Republiek en Thailand worden met name genoemd. Uit deze landen komen veel producten die de Maximale Residu Limiet (MRL) overschrijden.

Aardbeien

In het rapport ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit’ zijn deze overschrijdingen per product, per herkomstgebied (Nederland, Europa, niet-Europa) terug te vinden. De getallen zijn gebaseerd monsters, genomen in de periode januari 2012 - december 2013. Zo wordt de MRL betreffende Nederlandse aardbeien in gemiddeld 3,1% van de gevallen overschreden. Voor EU-aarbeien is dat 8%.

Van de uit niet-EU landen afkomstige aardbeiden zijn -binnen het steekproefonderzoek- slechts 8 monsters genomen, hetgeen niet representatief is. De NVWA heeft naast steekproeven (representatief onderzoek) een risicogebaseerd onderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar producten uit (overwegend) niet-EU landen. Voor dit onderzoek zijn 94 monsters genomen van aardbeien. Dan blijkt dat 16 procent boven de MRL-norm uitkomt.

Druiven

In de tabellen is te zien hoeveel middelen per monster zijn teruggevonden en of dit in vergelijking met eerdere periodes is toe- of afgenomen. Als er al middelen zijn aangetroffen, betekent dit niet automatisch dat gezondheidsnormen zijn overschreden; de gezondheidsnorm wordt bij de gemeten waarden alleen bij het eten van een grote portie groente of fruit overschreden, aldus de NVWA.

Een voorbeeld: druiven uit niet-Europese landen bleken -volgens de steekproeven- in geen van de gevallen de MRL-norm te overschrijden, terwijl er wel gemiddeld 3,9 middelen per monster zijn aangetroffen (overigens ook meer dan in de voorgaande periode: januari 2011 – december 2012). Bij EU-druiven is in 3,5% van de gevallen de MRL wel overschreden. Het aantal aangetroffen middelen op deze druiven was gemiddeld 4,3 en is gelijk gebleven met de voorgaande periode. Het risicogebaseerd onderzoek laat ten aanzien van druiven overigens een heel ander plaatje zien: in dit onderzoek overschreed 4,9% de norm.

Aantal overschrijdingen

Over de hele linie genomen is in 42 gevallen een gezondheidsnorm overschreden. Tussen juli 2011 en juni 2013 waren dit er nog 62. ‘Dit laat zien dat het strenge EU-beleid haar vruchten afwerpt, constateert de NVWA’ (bron: nieuwsbericht NVWA, zie link). In een aantal gevallen is geen verbetering opgetreden. In die gevallen ‘heeft de EU de mogelijkheid om voor een aantal landproductcombinaties strengere eisen te stellen. Dat is onder andere het geval voor residuen op okra en kerrieblad uit India’, meldt de NVWA in het rapport.

Concrete acties

Het rapport laat tevens zien welke middelen (en hoeveelheden; milligram per kilo) zijn aangetroffen in 2012 en 2013 en welke actie daarop is ondernomen. Zo is op op verschillende batches Nederlandse sla deltamethrin, ethephon, pirimicarb en pymetrozine aangetroffen en op kousenband uit de Dominicaanse Republiek methomyl. Per geval is gekeken naar de beste actie: vernietiging van het product aan de buitengrens van de EU, een boeterapport, het informeren van de importeur, het van de markt verwijderen van het product of het informeren van de afnemers. In een geval (Chinese broccoli) waren onvoldoende ‘tracking & tracing’-gegevens beschikbaar voor verdere actie.

Nederlandse producten

Betreffende Nederlandse groenten zijn de meeste MRL-overschrijdingen aangetroffen bij kropsla (3%, 2,3 middelen per monster), gevolgd door kroten (2,9%, 0,2 middelen) en spinazie (1,7%, 0,5 middelen). Ter vergelijking: bij spinazie uit andere EU landen is in 7,7% een overschrijding gemeten.

Betreffende Nederlands fruit spannen aarbeien de kroon, gevolgd door peren (1,4%, 2,1 middelen). Verder zijn geen overschrijdingen gemeten en/of waren het aantal monsters niet representatief. Bovendien is in dit onderzoek gekeken naar de meest genuttigde producten. Fruit waarbij de meeste MRL-overschrijdingen zijn aangetroffen, zijn meloenen uit niet-EU landen (5,5%, 1,6 middelen).


(Bron foto: Thinkstock)