Nieuws

Op jacht naar sterke zaden

Onderzoeker en 'seed hunter' Chris Kik, van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland, reist de hele wereld over om zaden van wilde groenten te verzamelen. Dankzij die zaden kunnen we sterke groenten kweken. In een video legt Chris uit hoe en waarom.

Chris vertelt in de video 'Op jacht naar sterke zaden' waarom wilde, aan gewassen verwante, soorten belangrijk zijn. Er kunnen eigenschappen, zoals ongevoeligheid voor ziekten, in zitten die in de huidige rassen niet voorkomen, maar wel nodig kunnen zijn voor een, duurzame teelt.

Crop Wild Relatives

Aan gewassen verwante wilde soorten worden vaak aangeduid met de engelse term Crop Wild Relatives (CWR).  Op de website cwrnl.nl  is een overzicht te vinden van de CWR’s in Nederland en hun relatie met de gewassen, het verspreidingsgebied en de verwachte verspreiding door klimaat verandering. Een voorbeeld is de zeldzame liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostratus) die op slechts enkele plekken in Nederland voorkomt. Verwacht wordt dat door klimaatverandering het verspreidingsgebied van deze soort verschuift.

Verzamelen kan niet zomaar

Om in Nederland te kunnen verzamelen moet je alleen schriftelijke toestemming krijgen van de grondeigenaar.

Als je gaat verzamelen in het buitenland moet je echter toestemming krijgen van de autoriteiten in het betreffende land. En dat valt lang niet altijd mee.

In het nieuwsbericht: “Genetische Bronnen uit andere landen gebruiken? Dat kan niet zomaar!” wordt uitgelegd waar aan voldaan moet worden, voordat er materiaal vanuit het buitenland kan worden verkregen.

(Bron foto: Video Op jacht naar sterke zaden)