Nieuws

Op naar 10.000 liter melk per koe

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 was voor melkveehouders de weg vrij om plannen te maken voor de toekomst. Een deel van de ondernemers koos voor nieuwbouw of uitbreiding. De familie Blockx optimaliseert de bedrijfsvoering en kiest voor uitbreiding.

Nadat het melkquotum per 1 april 2015 was afgeschaft, kozen vader en zoon en Peter en Wouter Blockx in Arendonk voor uitbreiding. Op het bedrijf, net over de Belgische grens, melken zij nu 320 melkkoeien op een areaal van 60 ha gras en 65 ha maïs. Daarnaast hebben ze nu zo'n 270 stuks jongvee. Als een neventak op het bedrijf telen ze op 20 ha aardappelen. Die melkproductie van de koeien ligt nu op 9260 kilo melk per koe. Het streven van de melkveehouders is die productie te verhogen tot 10.000 kilo per koe in 2020, zo is te lezen in het artikel 'Tot honderdvijftig koeien per uur melken'. Dat doel willen ze bereiken door gerichte fokkerij.

Fokkerij

Toen Peter Blockx in 1989 begon met het bedrijf was er een melkquotum van 330.000 liter. Tegen het einde van het melkquotumtijdperk hebben ze dat weten te vergroten tot 1,7 miljoen liter melkquotum. Het doel van de familie is dit jaar 3 miljoen liter melk te produceren. Dat betekent dat het bedrijf fors is gegroeid sinds de afschaffing van het melkquotum. Naast uitbreiding van het aantal koeien - dit jaar hebben ze 50 vaarzen aangekocht - is gerichte fokkerij een van de methoden om die productie te verhogen.

Embryotransplantatie

De focus bij de fokkerij ligt op balansrijke koeien met veel melk, goede gehalten en goede uiers en benen, zegt Wouter Blockx in het artikel. De melkveehouders selecteren intensief in de bestaande veestapel en maken ook gebruik van de techniek van embryotransplantatie. Bij die techniek worden bevruchte embryo's uit goede moederkoeien getransplanteerd in andere koeien zodat je sneller vooruitgang boekt.

Naast de aandacht voor fokkerij is er ook veel aandacht voor diergezondheid. Zo worden koeien standaard gevaccineerd tegen het rota-coronavirus en tegen bovine virus diarree (bvd). En alle kalveren worden gevaccineerd tegen pinkengriep.

(Bron foto: Shutterstock)