Nieuws

Op weg naar een duurzame paardensector: de inaugurele rede van lector Inga Wolframm

Friese paarden in de wei tijden zonsopkomst - Ria via PIxabay
Bron foto: Ria, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    paard, lectoraat, inaugurele rede, duurzaamheid
  • Interessant voor
    paardenhouders, onderzoekers
Bekijk de bronnen
Het verduurzamen van de paardensector door een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Dat is het uitgangspunt van het lectoraat “Duurzame paardenhouderij en paardensport” bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Op 16 juni hield lector dr. Inga Wolframm haar inaugurele rede bij dit lectoraat.

De rede vond plaats tijdens het internationale paardensportevenement Outdoor Gelderland in Vragende. De keus voor de locatie en de aanwezigheid van publiek, dat naast vrienden en familie ook bestond uit gasten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincie Gelderland en verschillende bedrijven en organisaties uit de paardensector liet zien waar Wolframm en het lectoraat voor staan. Namelijk het inzetten op samenwerking met alle invloedrijke organisaties in de sector.

De inaugurele rede

In de rede gaat de kersverse lector in op waarom omschakelen naar een duurzame paardensector niet zo makkelijk is als het lijkt. Hierbij focust ze vooral op de rol die menselijk gedrag heeft in deze omschakeling. Aan de hand van verschillende gebeurtenissen uit de praktijk, waarbij de gebeurtenis met de paarden uit Marrum de rode draad vormt, bouwt de rede op naar de onderzoeksvragen waar het lectoraat de komende zes jaar mee aan de slag gaat.

Onderzoekslijnen

Om bij te dragen aan een paardensector waarin paard, mens en omgeving in harmonie zijn met elkaar richt het lectoraat zich de komende jaren op drie onderzoekslijnen ofwel pijlers. Deze pijlers zijn duurzame omgang met paarden, duurzaam ondernemen en een duurzame omgeving voor mens en paard.

De eerste onderzoekslijn, duurzame omgang met paarden, richt zich op paardenwelzijn. Er is al veel kennis over het welzijn en de gezondheid van paarden. Deze kennis is echter nog moeilijk toe te passen in de praktijk. Het lectoraat gaat hier onder andere mee aan de slag door mee te werken aan het Paarden Welzijns Bewijs van de Stichting Rijvaardheidsbewijs Ruiter en Menner (SRR).

De tweede onderzoekslijn, duurzaam ondernemen, is gericht op het versterken van de veerkracht van ondernemers in de paardensector. Er wordt hierbij ingezet op praktische oplossingen en slimme veranderingsprocessen. Een van de activiteiten binnen deze lijn is een samenwerking met de Federatie Paardrijden voor Gehandicapten en Ares Hogeschool waarin bestaande knelpunten rondom het invoeren van duurzame maatregelen wordt onderzocht.

De laatste onderzoekslijn duurzame omgeving voor paard en mens gaat in op de bijdrage die de paardensector kan leveren aan onze omgeving. In deze lijn zet het lectoraat in op het concreet, meetbaar en zichtbaar maken van de bijdrage die paardenhouders leveren aan het verbeteren van de natuur.

Met deze drie pijlers wil Wolframm op weg naar een duurzame paardensector.