Nieuws

Op weg naar masterplan vruchtrotbeheersing

De schimmelsoorten lenticelrot en visogen blijken de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers in appel en peer.

In 2012 is een groot onderzoek gestart naar vruchtrotschimmels in appel en peer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de PPS-plantgezondheid “Het Nieuwe doen in Plantgezondheid”. Doel van dit project is om de basis te vormen van de ontwikkeling van teeltmaatregelen om vruchtrot in de naoogstfase te beheersen. Hierdoor moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden verminderd. In het rapport ‘Vruchtrotbeheersing in appel en peer’ van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zijn de onderzoeksresultaten van 2013-2014 gepubliceerd.

Visogen

In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend was waar deze rot door veroorzaakt wordt. Uit het onderzoek in Nederland en België blijkt nu dat de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers Neofabraea (lenticelrot; voorheen Gloeosporium) en Cadophora (visogen; voorheen Phialophora) zijn. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea.

Masterplan                                  

Daar over de levenswijze en bestrijding van de meeste van deze schimmelsoorten onvoldoende bekend is, moet volgens de onderzoekers een aantal stappen doorlopen worden om tot goede bestrijdingsstrategieën te komen. Die stappen beginnen met het vergaren van kennis van (opkomende) bewaarziekten in appel en peer en moeten uiteindelijk eindigen in het opstellen van een masterplan ‘vruchtrotbeheersing’.

Foto: Pixabay

Links

(1)