Nieuws

Op zoek naar meetintrumenten methaanuitstoot

Methaanuitstoot, zo blijkt uit onderzoek, is te voorspellen op basis van melksamenstelling. Nu is het zoeken naar een methode om methaan, via melk, op grote schaal en goedkoop te kunnen meten.

In vakblad Veeteelt wordt het onderzoek naar deze methode verder toegelicht in het artikel Methaanemissie verlagen via voeding én fokkerij.

Rantsoen en genen

Veeteelt over het Wageningse onderzoeksproject: 'Dit onderzoek bevestigt dat rantsoenen met minder kuilgras zorgen voor een lagere methaanuitstoot'. Meer informatie over de invloed van voer op methaanemissie is te lezen in het artikel Minder methaanbij efficiënt voeren, eveneens in vakblad Veeteelt, als onderdeel van de serie 'Klimaatneutraal' (2013). Een andere vraag die binnen het onderzoek beantwoord moet worden is of de uitstoot van methaan genetisch is bepaald. Veeteelt: 'Ofwel: kunnen we erop fokken? [...] Uit dit onderzoek komt één ding duidelijk naar voren: er is voldoende genetische variatie om methaanproductie te verlagen met fokkerij'.

Meten en instrumenten

In het vakblad is te lezen dat het onderzoek zich richt op koeien die in een speciale ruimte worden geobserveerd betreffende opname van voer en water. Ook wordt gekeken wat er uit de koe komt: mest, melk, urine én methaan. Een van de betrokken onderzoeksters legt uit: 'We onderzoeken of specifieke metabolieten, met name vetzuren, in de melk iets zeggen over de hoeveelheid methaan die is vrijgekomen'. Zoals gemeld is de uitstoot te voorspellen op basis van de melksamenstelling, maar 'om methaan via de melk op grote schaal en goedkoop te kunnen meten, bij voorbeeld via mpr, moet de bepaling van de metabolieten gemakkelijk uit te voeren zijn'.

Veeteelt: 'Vervolgonderzoek richt zich daarom op de vraag of zogenaamde infraroodprofielen, die nu routinematig worden gebruikt voor het meten van vet- en eiwitgehalten, ook bruikbaar zijn voor methaanmetingen'.


(Bron foto: Thinkstock)