Nieuws

Opdracht studenten Groen en Vee bij Agro Giethoorn

Enkele studenten van AOC Terra voeren een opdracht uit bij het bedrijf Agro Giethoorn.

Duurzame energie

Agro Giethoorn produceert duurzame energie door middel van een biogasinstallatie. In biovergisters wordt organisch afval (bijvoorbeeld kippenmest, bloembollen en bermgras) verwerkt tot groene stroom voor circa 1500 huishoudens. In de biogasinstallatie worden gas en bepaalde meststoffen gescheiden. Het gas wordt gebruikt als energiebron en de overblijvende mest wordt gebruikt als meststof voor het akkerbouwbedrijf dat onderdeel is van Agro Giethoorn.

Opdracht AOC Terra

De studenten gaan in overleg met mestdistributeurs om te bepalen wat de beste methode is om mest te scheiden en welke mestscheider het meest geschikt is. Er worden ongeveer 5 a 6 mestscheiders met elkaar vergeleken en getest, waarna de uitkomsten in boekvorm worden aangeboden aan Agro Giethoorn.

Contact

AOC Terra


(Bron foto: Nieuwsbrief Groen en Vee Advies)