Menu
Nieuws

Open stamboek voor Groninger Paard noodzakelijk voor gezond ras

Bij het Groninger Paard draagt het open-stamboeksysteem, waarbij ook dieren van verwante rassen in het stamboek opgenomen kunnen worden, in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het ras. Dit zorgt er voor dat de gemiddelde inteelttoename in de populatie niet te hoog is. Dat blijkt uit de populatieanalyse.

false