Nieuws

Open stamboek voor Groninger Paard noodzakelijk voor gezond ras

Bij het Groninger Paard draagt het open-stamboeksysteem, waarbij ook dieren van verwante rassen in het stamboek opgenomen kunnen worden, in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het ras. Dit zorgt er voor dat de gemiddelde inteelttoename in de populatie niet te hoog is. Dat blijkt uit de populatieanalyse.

Uit een analyse van de populatiestructuur door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen University and Research met de vereniging het Groninger Paard en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, blijkt dat de gemiddelde inteelttoename in de hele populatie niet hoog is. Maar fokken met alleen raszuivere Groninger paarden, dus zonder gebruik van dieren van verwante rassen, zou tot onaanvaardbaar hoge inteelt leiden, met bijbehorende risico's.

Open stamboek

De Vereniging Het Groninger Paard heeft het stamboek zo ingericht dat dieren van verwante rassen kunnen worden ingeschreven. Leidraad voor stamboekopname is bloedvoering en exterieur. Op dit moment bestaat de populatie uit ongeveer 1.500 dieren en worden jaarlijks ca. 50 nieuwe veulens geregistreerd. De verwantschappen tussen de levende dieren binnen de boeken nemen toe met oplopende raszuiverheid. Een groot deel van de dieren stamt af van een beperkt aantal hengsten, die vaak ook nog eens familie van elkaar zijn. Dit vormt een risico, want deze verwantschappen zullen de inteelt in de volgende generatie bepalen.

Genenbank

Het systeem om dieren van buiten op te nemen is noodzakelijk voor een duurzaam fokbeleid. Daarnaast is het essentieel dat, zonder voorbij te gaan aan het fokdoel, voldoende hengsten worden goedgekeurd en dat de hengsten, zo mogelijk, evenredig worden gebruikt. De Vereniging Het Groninger Paard kan daarbij ook teruggrijpen op de genenbank. Afgelopen periode heeft CGN samen met de rasvereniging, eigenaren en paardenklinieken sperma van de huidige hengsten in de genenbank veilig gesteld. En dit voorjaar is via IVF-ICSI techniek een merrieveulen, Legende van Nieuwland (Lancelot x Bertha van Nieuwland) geboren.

(Bron foto: Sylvia Zandvliet van Stal Nieuwland)