Nieuws

Open water in de stal verhoogt welzijn pekingeend

Het welzijn van pekingeenden kan verder worden verhoogd door open water aan te bieden in eendenstallen. Het alleen verstrekken van water via drinknippels - zoals nu gebruikelijk in Nederland - stimuleert het natuurlijke gedrag onvoldoende.

Behoefte aan open water

Dit blijkt uit literatuuronderzoek van Wageningen UR Livestock Research, uitgevoerd met subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). In Nederland worden eenden gehouden in stallen met stro. Stro voorziet deels in de foerageerbehoefte van eenden. De watervoorziening is via drinknippels. Dit is hygiënisch en ruim voldoende voor de drinkwaterbehoefte, maar ontoereikend voor een goede lichaamsverzorging, en mogelijk ook voor reiniging van ogen en neusgaten. Open water voorzieningen als ronddrinkers, drinkgoten, douches en (ondiep) badwater maken een goede lichaamsverzorging wel mogelijk. Zwemwater, oftewel het volledig te water gaan, is hiervoor geen vereiste.

Ontwikkelen watervoorziening

Een optimaal watersysteem komt tegemoet aan de wijze van poetsen, reinigen en drinken van de eend, maar brengt geen grotere risico’s met zich mee voor de diergezondheid, het milieu (emissies van ammoniak, geur en fijnstof) en de kwaliteit van het eindproduct, én heeft zo weinig mogelijk gevolgen voor de mestkwaliteit. Open water in de stal moet dus niet leiden tot vervuiling van de stal, en ook het water zelf moet zodanig schoon blijven dat er geen hygiëneproblemen ontstaan. Het ontwikkelen van zo’n watervoorziening vraagt om een integrale benadering.

Nog geen bindende eisen

Hoewel de Raad van Europa aanbeveelt om eenden open water te verstrekken, gelden er op dit moment geen wettelijk bindende eisen. De Nederlandse eendensector pleit er sterk voor dat invoering van dergelijke eisen te allen tijde op Europees niveau dient plaats te vinden, zodat er geen ongelijke concurrentieverhoudingen op de Europese markt ontstaan.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)