Nieuws

Opfok jongvee sturen met data

Als je wilt werken aan verbetering van de opfok van jongvee, moet je beschikken over cijfers. Door het gewicht van kalveren wekelijks te meten bijvoorbeeld, kun je werken aan optimalisatie. Maar er blijven nog te veel data op de plank liggen.

De groei in de eerste levensmaanden van een kalf bepaalt sterk hoe het dier als vaars presteert en zicht ontwikkelt. Zo is er een vuistregel dat bij de kalveren 100 gram extra groei per dag leidt tot 225 liter meer melk als koe. Het is een reden om de eerste drie maanden het gewicht van de kalveren te blijven volgen.

Melkveehouder Maarten Burgmans uit Dronten doet dat bijvoorbeeld. Het helpt hem de opfok te optimaliseren. En op het bedrijf van Martin Benning in Dwingeloo worden kalveren automatisch gewogen als ze de drinkautomaat instappen. Bovendien meet hij de melkopname van de kalveren en de opname van brok in het voerstation.

Data

Vakblad Veeteelt benadrukt in het artikel 'Optimaliseren van opfok begint met doordacht gebruik van data' dat je moet beschikken over cijfers als wilt werken aan de verbetering van de jongveeopfok. Alien van der Hem van For Farmers benadrukt dat je pas weet waar je staat als je meet en registreert. Ze stelt dat er veel informatie beschikbaar is, ook bij kalveropfokbedrijven, maar dat veehouders veel informatie onbenut laten.

Veel data blijven op de plank liggen, stelt ook Eile van der Gaast van Trouw Nutrition. Je kunt veel relevante gegevens uit managementsystemen van bedrijven halen, maar het verzamelen van die gegevens kost veel tijd en energie, denkt ze. Toch is er veel mogelijk.

Kruishoogte

Agrifirm bijvoorbeeld biedt een gratis meetservice aan waarbij twee keer per jaar van alle dieren de kruishoogte wordt gemeten. Dat gegeven kan je helpen bij dieren van ongeveer een jaar het juiste inseminatiemoment te bepalen. Een Brix-meter is een ander nuttig instrument. Daarmee meet je de dichtheid van de biest. Die dichtheid is een graadmeter voor de hoeveelheid antistoffen en dus van de kwaliteit van de biest.

KalfOK-score

Sinds de onrust over kalversterfte bekommeren ook landbouworganisatie LTO en zuivelorganisatie NZO zich om de jongveeopfok. Ze ontwikkelen een instrument dat de uitval van kalveren op melkveebedrijven in beeld brengt door verschillende data te combineren tot een zogenaamde KalfOK-score. De zuivelondernemingen hebben al aangekondigd om het bijhouden van deze indicator per 2018 op te nemen in de leveringsvoorwaarden.

Bij het verzamelen van data is samenwerking tussen veehouder, veevoerspecialist, jongveespecialist en dierenarts essentieel, stelt Van der Hem van ForFarmers. Zo kun je de jongveeopfok op een effectieve manier verbeteren.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto K de Boer )