Nieuws

Ophaalrobot in de vrijloopstal

Na een bedrijfsverplaatsing op Texel bouwde biologisch melkveehouder Marco Vlaming een vrijloopstal met kunststofvloer en met een robot die de mest van de voer schraapt. De leefomstandigheden voor koeien zijn verbeterd.

Het bedrijf van Marco Vlaming bij de Waal op Texel ligt hemelsbreed zo'n vijf kilometer van het oude bedrijf. Omdat dat oude bedrijf midden in het het natuurreservaat 'de Bol' lag, waren de mogelijkheden voor een goede bedrijfsvoering beperkt. Vlaming ondervond er veel schade door ganzen, zo'n 20.000 euro schade per jaar. Nu het bedrijf verplaatst is, heeft de veehouder geïnvesteerd in een nieuwe stal en is hij overgestapt op biologische bedrijfsvoering. Hij liet een vrijloopstal bouwen die is uitgerust met een kunststofvloer, de 'High welfare floor' en een robot die de mest van de vloer schraapt en naar een afstort brengt.

Vrijloopstal

De stal biedt ruimte voor 140 koeien en is uitgerust met 2 melkrobots. Op dit moment heeft hij er zo'n 85 melkkoeien lopen, maar door de recent ingevoerde fosfaatrechten lijkt het er op dat hij niet door kan groeien naar de beoogde 140 koeien, zo is te lezen in een artikel in vakblad Veelteelt. Het vakblad gaat met name in op de vernieuwende aspecten van de vrijloopstal.

Ophaalrobot

Een van de kenmerken van de stal is dat er scheiding van mest en urine plaatsvindt waardoor er minder stikstofverlies plaatsvindt door ammoniakuitstoot. De mest wordt opgehaald door de 'pick up collector', een ophaalrobot. Die robot deponeert de mest in een opvangbak, waarna de mest verplaatst wordt naar een overdekte opslag. In die opslag voegt de veehouder er nog voerrersten en rietmaaisel toe zodat de mest relatief veel organische stof bevat. Die mest draagt zo bij aan bodemvruchtbaarheid, zegt Vlaming.

Leefomstandigheden

De koeien lopen er nu zo'n negen maanden en Vlaming heeft de indruk dat de leefomstandigheden voor de koeien sterk verbeterd zijn. De veranderingen zoals de bedrijfsverplaatsing, een ander huisvestingssysteem en de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, vroegen veel van de koeien. Toch gedragen ze zich in de stal alsof ze buiten lopen. Hij verwacht dat de verbeteringen zich vertalen in lagere kosten door een betere diergezondheid en een langere levensduur.

(Bron foto: still YouTube veeteelt.nl)