Nieuws

Opleiden voor ‘groene economie’ in Achterhoek

AOC Oost onderzoekt, met bedrijfsleven, andere scholen en wetenschappers, welke kennis en vaardigheden nodig zijn in de waterzuiveringsbranche. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe opleiding. Waterzuivering is het eerste punt op de leer-/kennisagenda biobased economy in de Achterhoek.

Deze agenda wordt ontwikkeld vanuit Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), een initiatief van AOC Oost dat begin dit jaar van start ging. ‘In de Achterhoek zijn al diverse bedrijven actief op het gebied van de groene economie’, is te lezen in een persbericht van AOC Oost. ‘

'Om docenten te inspireren en kennis te laten maken met deze innovatieve bedrijven, organiseert de KWPA bijeenkomsten op locatie’.

Zuivering, scheiding, verwerking

De eerste bijeenkomst is georganiseerd bij Waterstromen, een bedrijf dat installaties exploiteert voor de zuivering van afval-, proces- en industriewater en de verwerking van organische slibben. Na een rondleiding is gesproken over de mogelijkheden ‘ voor het onderwijs in de branche van de waterzuiveringen, de nieuwe processen op het gebied van het scheiden van verschillende afvalstoffen en het verwerken hiervan tot brandstof en/of mest’.

Geen kippen, maar bacteriën voeren

Bij de bijeenkomst waren onder meer mensen van Van Hall Larenstein, Stoas Vilentum en Wageningen UR aanwezig. Deze en andere, in het persbericht benoemde, instellingen gaan ‘samen met Waterstromen een project ontwikkelen waarin studenten en onderzoekers het bedrijf ondersteunen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe opleiding’.

In het persbericht staan enkele reacties van deelnemers aan de eerste KWPA-bijeenkomst. ‘Dit is eigenlijk een biologische fabriek, het voeren van bacteriën is te vergelijken met het voeren van kippen. Het product is nu geen ei maar stikstof’.

Docentencarroussel

Naast het opleiden van mensen, het realiseren van een vraaggestuurd opleidingsaanbod en het ontwikkelen van een leer-/kennisagenda biobased economy, is professionalisering van docenten het doel. ‘Daarom willen wij een ‘docentencarrousel Biobased Economy’ opstarten’, vermeldt de uitnodiging.

‘Wij gaan er vanuit dat deze carrousel een bijdrage levert om biobased economy in het onderwijs te integreren en onze studenten meer in aanraking laat komen met innovatieve bedrijvigheid en projecten in deze inspirerende buitenwereld’. Nog een doel is om kennis en ervaring tussen diverse onderwijsinstituten uit te wisselen.


(Bron foto: Thinkstock)