Nieuws

Opmars van rode klaver

Er is bij melkveehouders een groeiende belangstelling voor de teelt van gras met rode klaver. Klaver bindt stikstof en zorgt voor een hogere opbrengst: een oplossing voor de beperkte stikstofgebruiksruimte.

De verkoopcijfers duiden op een doorbraak, schrijft vakblad Veeteelt in het artikel 'Onstuitbare opmars van de groene motor'. Graszaadverkopers constateren in twee jaar tijd een verdubbeling van de omzet in grasklavermengsels. Graszaadveredelaar Bernard Bles schat dat minstens 10% van alle recent ingezaaide percelen is ingezaaid met een grasklavermengsel. Het gaat dan vooral om rode klaver die in maaipercelen wordt ingezaaid.

Stikstofbinder

Klaver kan, net als andere vlinderbloemigen, met hulp van wortelknobbelbacteriën stikstof uit de lucht omzetten in voor de plant opneembare stikstof. Klaver kan zo helpen de hoeveelheid stikstof aan te vullen. Door regelgeving is de maximale stikstofgift uit dierlijke mest en kunstmest beperkt tot maximaal 230 kilo stikstof. Heb je een opbrengst van meer dan 14 ton, dan moet je op een andere manier stikstof in de grond brengen. Dat kan met klaver.

Veldproeven

Sinds 2012 hebben onderzoekers van het Louis Bolk Instituut in het project Klaver en Klimaat met enkele bedrijven en melkveehouders ervaring opgedaan met de teelt van gras- en rode klavermengsels. Joris Buijs uit Etten-Leur en Tonny Groot Koerkamp uit Harfsen voerden veldproeven uit. Uit die proeven bleek dat graspercelen met rode klaver zonder kunstmest bijna 2 ton droge stof meer per hectare produceerden dan puur gras bemest met 150 kilo stikstof uit kunsmest. Klaver kan dus zorgen voor besparing uit kunstmest, maar klaver biedt meer voordelen.

Zo is rode klaver ook goed voor de bodem: de bodemstructuur en het bodemleven verbetert. Bovendien zorgt het voor minder roestvorming in het gras en draagt het bij aan versterking van de biodiversiteit. En klaver is de basis voor gezondere melk met meervoudig onverzadigde vetzuren.

Teelttips

Toch zijn melkveehouders nog wel terughoudend. Grasklaverspecialist Jan de Wit denkt dat slechte ervaring met witte klaver in het verleden een rol speelde. Witte klaver overwoekert het gras, rode klaver niet, aldus De Wit.

Toch is de teelt van grasklaver iets meer dan alleen maar minder en anders bemesten. Je moet de teelt in je vingers krijgen. Het vakblad noemt enkele vuistregels voor succesvolle teelt zoals een optimale pH (streefwaarde 5,5), een goede beschikbaarheid van calcium, fosfaat en kali, goede ontwatering en minimaal een keer per jaar een zware snede maaien.

(Bron foto: Shutterstock)