Nieuws

Opnieuw leren ondernemen zonder quotum

Het vakblad Veeteelt kijkt naar hoe melkveehouders moeten ondernemen na de afschaffing van het melkquotum, met aandacht voor het verleden, het buitenland en andere sectoren.

Het is zeker voor melkveehouders een historische gebeurtenis, de afschaffing van het Europese melkquotum op 1 april 2015. Het loslaten van de kunstmatige beperking van het aanbod, betekent dat vanaf dat moment de vrije markt bepaalt wat de melkprijs gaat worden. Voor de melkveehouders betekent het een grote verandering in hun bedrijfsvoering. In een special van vier artikelen gaat het vakblad Veeteelt in op de vraag aan welke 'knoppen' boeren moeten draaien om quotumvrij te melken.

Schommelende prijzen

Een ding waar de melkveehouders in ieder geval rekening mee moeten houden, is dat de melkprijzen meer en heftiger zullen schommelen. Het eerste artikel 'Eindelijk is het 1 april 2015' gaat in op de gevolgen van de vrije markt voor het ondernemerschap van de melkveehouders.

Hoewel economen van LEI Wageningen UR volgens het artikel verwachten dat de melkprijs de komende tien jaar geleidelijk zal stijgen, wordt op korte termijn wel een dip in de prijs verwacht als gevolg van de groeiende melkstroom in de komende maanden.

Ondernemerschap en vakmanschap

Dit vraagt zowel ondernemerschap van de boer om een buffer op te bouwen voor slechte tijden, als vakmanschap om een optimale productie te realiseren, tegen zo laag mogelijke kosten voor voer en diergezondheid. In het artikel 'Als elke liter melk weer telt', wordt de huidige situatie vergeleken met de periode van voor de invoering van het melkquotum in 1984.

In het artikel 'Zorg altijd voor een plan B' wordt de melkveehouderij in Nederland vergeleken met die van de grootste concurrenten, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. In het laatste artikel van de vier, 'Varkenscyclus in de melkveehouderij' passen deskundigen inzichten uit andere takken van landbouw (zonder quotum) toe op de melkveehouderij.


(Bron foto: Pixabay)