Nieuws

Opnieuw stijging van de vleesconsumptie in Nederland

Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat de vleesconsumptie in Nederland voor het tweede jaar op rij gestegen is. Beide jaren is de vleesconsumptie toegenomen met 600 gram, wat vergelijkbaar is met vier hamburgers per persoon.

Het onderzoek 'Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland is uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. Volgens dit onderzoek daalde van 2010 tot 2017 het vleesverbruik van Nederlanders van 79,0 kg naar 76,6 kg.

In 2018 was het totale aantal kilogram gestegen naar 77,2 kg. In 2019 is dit verder gestegen naar 77,8 kg. De daling van de jaren ervoor is tenietgedaan. We zitten weer op het vleesverbruikscijfer van 2007.

Vleesconsumptie

Het totale verbruik van vlees(waren) is uitgedrukt op basis van het karkasgewicht. Dit is het gewicht van vlees inclusief been, vet en zwoerd. Ongeveer de helft van het karkasgewicht bestaat uit vlees voor consumptie. Dat betekent dat de vleesconsumptie van 2019 uitkomt op zo’n 39 kg per persoon. De aanbevolen hoeveelheid vlees volgens De Schijf van Vijf ligt 13 kg lager. We eten dus teveel vlees.

In 2019 is, net als in 2018, vooral bestaat de toename van vleesconsumptie vooral uit kippenvlees. De consumptie van varkensvlees steeg marginaal. De cijfers voor rund-, kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees waren gelijk aan 2018.

De verhoudingen tussen de verschillende soorten vlees veranderden nauwelijks. Bijna de helft van de vleesconsumptie bestaat uit varkensvlees (36,7 kg), gevolgd door kip (22,9 kg) en rundvlees (15,5 kg).

Restaurants en toeristen

De toegenomen vleesconsumptie kan komen door eten buitenshuis. Degene die minder vaak vlees eten, ook wel flexitariërs genoemd, lijken in de horeca vaker vlees te eten. Dit heeft mogelijk te maken met het menu-aanbod in restaurants, met wat we als lekker en luxe zijn gaan ervaren en met het idee dat we in restaurants wat anders willen eten dan thuis.

Een andere verklaring voor de stijgende vleesverbruikscijfers is de toename van vleesconsumptie door buitenlandse toeristen. In het onderzoek gaat het namelijk om vlees dat in Nederland wordt verkocht. Het aantal buitenlandse toeristen, en daarmee de vleesconsumptie, is de afgelopen jaren gestegen. De toeristen leveren echter een bescheiden bijdrage. Nederlanders eten nog steeds veel vlees.   

Toch lijkt er een verschuiving in vleesconsumptie plaats te vinden onder jongeren. Uit een persbericht over een onderzoek van Kien , uitgevoerd onder 1207 respondenten, blijkt dat vooral de jongere generatie tussen de 18-29 jaar bereid is om in de toekomst minder vlees te eten.

Corona

Door de coronapandemie is het aantal toeristen drastisch teruggelopen en hebben eetgelegenheden hun deuren moeten sluiten. De onderzoekers verwachten daarom dat er in 2020 minder vlees wordt verkocht.

(Bron foto: Shutterstock)