Nieuws

Oproep DiCaprio: stop slachting olifanten

Bij de start van de CITES conferentie in Thailand is het internationale online campagnenetwerk AVAAZ begonnen met een campagne tegen de jacht op en stroperij van Afrikaanse olifanten. Filmster Leonardo DiCaprio is boegbeeld van de campagne.

Stroperij aandachtspunt CITES conferentie

Van 3 tot 14 maart vindt in de Thaise hoofdstad Bangkok de 16e Cites conferentie plaats. Via het CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) verdrag wordt de commerciële handel in beschermde dieren en plantensoorten geregeld. Ruim 180 landen hebben het verdrag ondertekend. Elke drie jaar wordt er een conferentie georganiseerd voor de lidstaten waar de beschermingsstatus van dieren en planten wordt vastgelegd. Dit jaar krijgen diersoorten die veel te lijden hebben van stroperij, waaronder de Afrikaanse olifant, extra aandacht.

Stropen olifanten groot probleem

Zowel de Afrikaanse olifant als de Aziatische olifant hebben veel te lijden onder stroperij. Recent werden grootschalige slachtingen onder olifanten gemeld uit Gabon, Kenya, Kameroen en Tanzania. De vraag naar ivoor in met name Azië wordt gezien als belangrijkste oorzaak van het stroperijprobleem. De toezegging van de Thaise premier om de handel in ivoor en ivoren producten stop te zetten wordt dan ook toegejuicht.

Acties tegen stroperij

Veel organisaties, zoals het IFAW en het Wereldnatuurfonds, zetten zich in voor de bescherming van de olifant. Stroperij draagt niet alleen bij aan bedreiging van de soort maar is ook een bedreiging voor het dierenwelzijn. Het internationale online campagnenetwerk AVAAZ is een campagne begonnen tegen de olifantenjacht. Boegbeeld van de campagne, Leonardo DiCaprio, roept op om een online petitie te tekenen.


(Bron foto: CITES)

Publicaties

Links