Nieuws

Oproep voor nieuwe Kennis-op-Maat-projecten

De tweede oproep voor Kennis-op-Maat-projecten heeft tien nieuwe projecten opgeleverd. Dat meldt de Topsector Agri& Food in een bericht. In zeven van die projecten wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen. Vanaf 1 november kunnen nieuwe projecten ingediend worden.

(Bron Topsector Agri&Food)

In de aangevraagde Kennis-op-Maat-projecten (KOM-projecten) wordt bestaande wetenschappelijke kennis vertaald naar praktische toepassingen. Met de projecten is een budget van ongeveer € 1,5 miljoen gemoeid. In november wordt de derde oproep voor projecten geopend.

Projecten

Om bestaande kennis uit onderzoek beter door te laten werken naar de praktijk, maken de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sinds begin dit jaar budget vrij voor projecten die uitsluitend gericht zijn op deze doorvertaling. De projecten richten zich op MKB-ers in de beide topsectoren. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

De nieuwe projecten starten in september en passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Zo start bijvoorbeeld een project dat kennis over duurzame visserij binnen de sector gaat verspreiden, zijn er projecten over de laatste ontwikkelingen voor circulaire tuinbouw, duurzame akkerbouw en diergezondheid. Een ander project besteedt aandacht aan de mogelijkheden van biobrandstoffen.

Projectvoorstellen

Tijdens de indieningsperiode zijn 20 voorstellen ingediend. Daarvan zijn er 10 gehonoreerd, waarbij een aantal indieners gevraagd is aanpassingen aan de begroting of het voorstel te doen. In 7 voorstellen wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen (HBO en MBO). Groen Kennisnet verleent in veel gevallen ondersteuning om resultaten te ontsluiten. Lees meer over de mogelijkheden op deze pagina.

Nieuwe oproep voor Kennis op Maat-projecten

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen vanaf 1 november partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

(Bron foto: Thinkstock)