Nieuws

Opsporingsmethoden voor plantenziekten in beeld

Plantenziekten en -plagen zijn soms lastig te diagnosticeren, toch is dat belangrijk. Voor het op naam brengen van schimmels, bacteriën en virussen zijn geavanceerde technieken beschikbaar. Een poster brengt de diagnostische methoden in beeld.

Voor een gezonde en duurzame landbouw en de productie van gezond voedsel is het belangrijk dat gewassen gezond blijven. Landbouwgewassen kunnen worden aangetast door plantenziekten en -plagen. Schimmels, bacteriën, virussen, aaltjes en insecten kunnen de opbrengst van planten of de kwaliteit van het product negatief beïnvloeden. Wil je de juiste teeltmaatregelen nemen, dan is een goede diagnostiek essentieel.

Nieuwe technieken

Je moet weten welk organisme een ziekte veroorzaakt. Met name voor organismen als schimmels, bacteriën, fytoplasma's, viroïden of virussen zijn steeds meer nieuwe geavanceerde technieken beschikbaar. Zo kun je de al jaren bekende ELISA-toets inzetten, maar er zijn ook nieuwere methoden als LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) of TaqMan-PCR. In een overzicht 'Detectieplatforms' zie je welke methode je in kunt zetten.

Moleculaire toetsen

De ELISA-technek kun je gebruiken om virussen en bacteriën aan te tonen. En met een elektronenmicroscoop kun je virusdeeltjes ontdekken, karakteriseren en/of beschrijven. Andere technieken zijn de LAMP-assay of TaqMan, die gebruik maken van moleculaire toetsen. De LAMP kun je vrij makkelijk meenemen naar het veld of de kas.

Camerasystemen

Er zijn ook zogenaamde 'Modern Vision Technieken' waarbij je planten, bladeren of zaden met behulp van innovatieve camerasystemen snel kunt onderzoeken op afwijkingen. Op basis van fluorescentie en spectrumanalyse kun je afwijkingen zien die met het menselijke oog niet waarneembaar zijn.

Wageningen University & Research geeft op een pagina 'Detectieplatforms voor diagnostiek plantpathogenen' meer informatie over de beschikbare detectietechnieken.

(Bron foto: Shutterstock)