Nieuws

Optimale aanpak regioleren

AOC Terra en Wellant College werken samen om regioleren optimaal in te zetten. Het vakblad Groen Onderwijs besteedde recentelijk een extra katern aan deze samenwerking en aan dit onderwerp.

Het doel van dit katern is niet alleen informatie over regioleren te bieden, maar beide instellingen willen ook hiermee het gesprek op gang brengen. Regioleren betekent namelijk veel meer dan projecten in de omgeving uitvoeren. Naast een aantal voorbeelden vind je in dit katern onder andere informatie wat regioleren inhoudt, waarom het belangrijk is en wat voor veranderingen het met zich meebrengt voor de rollen, taken en competenties van docenten. Ook wordt er aandacht besteed aan wat er nodig is om een hybride school te worden.

Samenwerking AOC Terra en Wellant College

AOC Terra en Wellant College hebben afgesproken de komende vijf jaar met elkaar samen te werken op het gebied van regioleren, met als doel kennis en ervaringen uitwisselen en nieuwe kennis te creëren. Dit raakt alle niveaus, van bestuurder tot docent op locatie. Beide instellingen bouwen op dezelfde manier aan een lerend netwerk, kijken bij elkaar in de keuken en werken samen aan een overdraagbare methode voor collega-vakgenoten in het groene onderwijs. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Welke systeeminnovaties zijn er nodig om een hybride school te worden en hoe kunnen zowel het onderwijs als de partners uit de regio rendement uit regioleren behalen. Met deze samenwerking lopen de scholen vooruit in de manier waarop het onderwijs een structurele bijdrage aan een lerende regionale economie kan leveren.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)