Nieuws

Optimalisatie voerkosten

Een goed saldo in de melkveehouderij bereik je met een goede melkproductie en een efficiënt voergebruik. Omdat de voerkosten relatief hoog zijn, is voermanagement belangrijk.

De voerkosten maken op een melkveebedrijf een groot deel uit van de totale kosten. Vakblad Management&Techniek schrijft in het artikel 'Voederkosten in de melkveehouderijf' dat de totale voerkosten ongeveer 59% van alle kosten uit maken. Het aandeel ruwvoerkosten is 27% van dit geheel, terwijl het aandeel voor de krachtvoerkosten 32% is.

Saldo

Wil je kijken naar de bedrijfsresultaten dan zijn de voerkosten per 100 liter melk een goede maatstaf. Uit het artikel blijkt dat bij de groep melkveehouders met de hoogste saldo's de voederkosten per 100 liter melk 16% lager zijn dan het gemiddelde. De koeien van deze groep verwerken het voer beter, ze worden beter gevoerd of het ruwvoer is van betere kwaliteit. De koeien van de beste groep produceren 58% meer melk op basis van het ruwvoer. Het komt er op neer dat de melkveehouder het voermanagement goed in de vingers heeft.

Productieverhoging

Het ligt voor de hand om de productie per koe te verhogen - door meer krachtvoer te geven bijvoorbeeld - als een manier om de voerkosten per 100 liter melk te verlagen, maar het is geen garantie voor een hoger saldo, aldus het vakblad. Het zou kunnen dat de koeien het ruwvoer dan minder goed benutten waardoor de voerwinst toch niet zo gunstig is. Productieverhoging heeft maar in beperkte mate zin. Er is een optimum. Uit het artikel blijkt dat 25% van de bedrijven met de hoogste melkproductie niet de beste verdiener zijn.

Routeplanner melkvee

Een manier om te rekenen aan de economische bedrijfsprestaties, is door gebruik te maken van de rekentool 'Routeplanner Melkvee'. In het artikel 'Maak onderbouwde keuzes op je melkveebedrijf' gaat het vakblad in op de mogelijkheden van die tool. Zo kun je door een excelbestand te gebruiken berekenen of het interessant is om uit te breiden. Hoe hoog mag de pachtprijs zijn. Heeft het zin maïs aan te kopen?

De Rekentool Routeplanner Melkvee is als excelbestand beschikbaar op de site van de Boerenbond.

(Bron foto: Pixabay)