Nieuws

Opvoeders beïnvloeden eetgedrag

Eetgewoonten worden vaak al van jongs af aan gevormd en zetten vaak door op volwassen leeftijd. Opvoeders spelen een belangrijke rol in de vorming van eetgewoonten. Sommige opvoedstijlen werken beter dan andere. Dwingen heeft niet zoveel zin.

Ouders en opvoeders, zoals grootouders of leiders van de kinderopvang, spelen een cruciale rol bij het aanleren van gezonde eetgewoonten. De opvoedstijlen van de opvoeders kunnen nogal verschillen. Zo heb je autoritaire ouders of verwaarlozende ouders. Het voedingscentrum heeft in de factsheet 'Invloed van opvoeding op eetgedrag van kinderen' beschreven wat de rol van verschillende opvoedstijlen en voedingspraktijken zijn.

Opvoedingsstijlen

Bij opvoedingsstijlen gaat het om de interactie tussen ouder en kind. Welk gedrag laten ouders zien om het gedrag van kinderen te beïnvloeden? De factsheet onderscheidt autoritaire ouders, toegevende ouders, verwaarlozende ouders of gezaghebbende ouders. Die laatste opvoedstijl heeft een positief effect op voedingsgewoonten, aldus het voedingscentrum. Kinderen die opgevoed worden in gezaghebbende gezinnen eten gezonder, bewegen meer en hebben lagere BMI’s dan kinderen die opgevoed worden volgens de andere opvoedstijlen.

Voedingspraktijken

Voedingspraktijken zijn gedragingen van ouders om invloed uit te oefenen op wat een kind eet. Zo kunnen ouders een dwingende controle uitoefenen bijvoorbeeld door bepaald eten te verbieden. Dat verbieden kan het verlangen van het kind voor het 'verboden' voedsel juist aanwakkeren. Het werkt dan juist averechts.

De factsheet onderscheidt drie voedingspraktijken: dwangmatige controle uitoefenen, structuur bieden, en autonomie ondersteunen. Structuur kan positief werken. En door autonomie te ondersteunen, bijvoorbeeld ooor je kennis over te brengen op het kind, kan een kind leren juiste voedselkeuzes te maken. Welke voedingspraktijk goed werkt, hangt onder meer af van de opvoedingsstijl.

Onderzoek

De factsheet kan houvast geven aan ouders. maar er is nog wel aanvullend onderzoek nodig aldus de opstellers. Wat is de rol van vaders bijvoorbeeld? Wat is de rol van de wisselwerking tussen vaders en moeders op bijvoorbeeld de BMI? En wat is de rol van opvoeders bij groepen met een migratieachtergrond?

(Bron foto: Thinkstock)