Nieuws

Organische stofbeheer: zo houd je de bodem gezond

Organische stof is van groot belang voor bodem en gewassen. Een praktische handleiding legt in eenvoudige stappen uit hoe je met organische stofbeheer de bodemkwaliteit kunt bevorderen.

De bodem: misschien wel het allerbelangrijkste voor een goede opbrengst. Alles wat groeit en bloeit komt er uit voort. Een gezonde en voedzame bodem is daarom essentieel. Maar hoe kun je zelf op eenvoudige wijze je bodem gezond houden? Een praktische handleiding geeft antwoord op deze vraag.

De gids kwam tot stand door samenwerking tussen de PPS Beter Bodembeheer en het Kennisconsortium Bodem, waarbij onder andere Emiel Elferink (lector Duurzaam Bodembeheer, Van Hall Larenstein) en Peter van der Werff (Nordwin College) betrokken zijn.

Organische stoffen

Organische stoffen zijn afkomstig uit plantaardige, dierlijke of microbiële bronnen. Deze stoffen van biologische oorsprong zijn een belangrijk onderdeel van de bodemkwaliteit en vormen de motor achter verschillende processen die de bodem gezond houden.

Organische stof heeft verschillende functies. Het houdt onder andere vocht vast, zorgt voor structuurvorming en levert nutriënten op. Daarnaast zorgt het vasthouden van vocht ervoor dat de bodem meer nutriënten kan opslaan.

Voor het verloop van deze processen moet de organische stof aan de ene kant afgebroken worden, terwijl het aan de andere kant juist in de bodem bewaard moet blijven.

Stappen voor organische stofbeheer

De handleiding geeft in een aantal stappen tekst en uitleg over organische stofbeheer. De kern wordt gevormd door een plan van aanpak, bestaande uit zes stappen, dat agrarische bedrijven kunnen toepassen. Daarnaast kan de handleiding fungeren als naslagwerk voor verschillende soorten mest en compost.

Zelf aan de slag? Lees de handleiding of kijk voor uitgebreidere informatie over bodembeheer in het dossier Intergraal bodembeheer of Bodemgezondheid.

(Bron foto: Shutterstock)

Dossiers

(3)